2008.10.23 - Det sku' være så godt, men så ...

Til alle rådsmedlemmer i Region Hovedstaden

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark - erfarer, at Region Hovedstaden har skåret i sengekapaciteten på det planlagte neurorehabiliteringscenter i Glostrup. Udmeldingen er sket på et byggemøde 1. oktober i år. Nedskæring af sengekapaciteten er sket over én kam med 5 - 10 % på alle områder, såsom apopleksi, hjerneskader, respirationscenter og rygmarvsskader. På den måde sparer man en etage i det planlagte byggeri.

For så vidt angår sidstnævnte, der vedrører os, betyder det, at den nuværende kapacitet på 45 senge på Hornbæk skal reduceres til 40 i Glostrup.

Nedskæringerne er sket uden et sundhedsfagligt fundament. Og tendensen på vores område er snarere et øget behov for flere senge end et fald. Antallet af senge på Hornbæk er i hvert fald inden for de senere år steget. RYK forstår ganske enkelt ikke, hvordan regionen kan træffe så vidtgående beslutninger på tværs af alle faglige råd og uden på nogen måde i det mindste at informere os.

  • Hvad er beslutningsgrundlaget?

  • Hvad er regionens vision for neurorehabiliteringscentret?

  • Hvor åben vil regionen være i sine beslutningsprocesser?

  • Er denne fremgangsmåde et udtryk for, hvad vi kan forvente fremover?

  • Hvilken samarbejdsånd tilstræber regionen over for interessegrupper, herunder RYK?

I forbindelse med hospitalsplanen ønskede RYK som bekendt et spinalcenter på Rigshospitalet. Sådan blev det ikke, og i stedet blev vi lovet guld og grønne skove i Glostrup. Det første vi møder – erfaret ved et tilfælde – er usaglige nedskæringer.

Med venlig hilsen

Anders J. Andersen

sundhedspolitisk konsulent, cand. jur.