Ambassadør udi trafik

Hos Rådet for Sikker Trafik sidder Jørgen Witt og er LIVE Konsulent for Ambassadørerne i Sikker Trafik LIVE. Arbejdet er lige så vigtigt i dag, som det var dengang han selv startede som ambassadør tilbage i 1987. 

Tekst: Birgitte Bjørkman

Jørgen Witt er en dreven Ambassadør i Sikker Trafik LIVE. I al beskedenhed fortæller han, at han har holdt over 1.000 foredrag på skoler rundt om i landet gennem mange år. Mere præcist i 25 år, hvilket gør Jørgen til jubilar i år.

- Det er blevet til mange timers foredrag om min egen ulykke og gode adfærdsråd til de unge skoleelever, fortæller Jørgen, der giver sin store erfaring videre til de nye Ambassadører, der står for at skulle ud på deres første skolebesøg.

Stor efterspørgsel

I 1992 blev Jørgen Witt ansat som landskoordinator for det, der dengang hed Trafikinformatørerne i Rådet for Større Færdselssikkerhed og i dag er Ambassadørerne i Sikker Trafik LIVE. Her er han bl.a. tovholder for rekruttering og uddannelse af nye Ambassadører samt daglig leder for de i alt 24 Ambassadører, der holder foredrag på 8., 9. og 10. klassetrin.

- Det er knapt nok tilstrækkeligt, når landets skoler efterspørger besøg, fortæller Jørgen og fortsætter:

- Siden Tryg Fonden gik ind og støttede skolernes besøg økonomisk, kan vi næsten ikke følge med.

I 2008 indledte Rådet for Sikker Trafik et samarbejde med Tryg Fonden. Fonden yder støtte til undervisningshonorar og kørsel, så skolernes kan rekvirere et gratis besøg, og det har sat efterspørgslen i vejret.

- Fondens støtte har været afgørende for den store succes, og vi håber, at Tryg Fonden fortsat vil støtte os, når vi skal genforhandle den femårige kontrakt, der udløber næste år.

Den store efterspørgsel kræver tilstrækkelig med ambassadører, og særligt i øst kan Jørgen Witt godt bruge flere.

- Lige nu har vi en lidt skæv fordeling, så jeg håber, at vi kan rekruttere nye ambassadører, der bl.a. er bosiddende på Sjælland.

Rekruttering

Hvorfra rekrutterer du Ambassadører?

- Vi kommer jævnligt på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk og Vestdansk Center for Rygmarvsskader i Viborg, hvor jeg begge steder har en god kontakt. Og så er det ofte også fra mund til mund, når Ambassadørerne er ude i deres respektive foreninger og netværk og fortælle om deres ambassadørarbejde. Fx gennem idrætsforeninger har vi rekrutteret nye ambassadører, fortæller Jørgen og fortsætter:

- Men det er ikke så nemt længere. Udviklingen har vendt sig. De traumatiske trafikskader er ikke længere så omfattende en gruppe som tidligere, og mange nyskadede kommer godt i gang med uddannelse eller kommer tilbage til deres arbejdsplads. Det er godt, erkender Jørgen, men det gør det til gengæld svært at rekruttere nye Ambassadører.

Alvoren skal vises frem

Hvilke krav stilles til en ambassadør?

- Først og fremmest at man er alvorlig trafikskadet med fysiske skader. Det handler jo om at vise cirkushesten frem, fortæller Jørgen med et skævt smil og fortsætter:

- Det visuelle skal man ikke underkende. Det gør indtryk på skoleeleverne, når man triller ind i en kørestol eller kommer gående med stokke ind i klasselokalet. Allerede dér starter det forebyggende arbejde!

- Men det kræver også, at man er en udadvendt person og ikke mindst har lyst til udvikle sig selv og udforske egne grænser, fortæller Jørgen og forklarer:

- Man skal kunne sætte spørgsmålstegn ved sin egen ulykke. Det handler om at kunne erkende i et klasselokale fuld af elever, at man var en idiot, da man satte sig ud i bilen med for meget sprit i blodet og trykkede speederen op på150 km/t, og man er blevet en kende bedre end før ulykken.

Det forventes derudover af en ny ambassadør, at man har fået etableret en ny hverdag, der fungerer, og har overskud til at tage ud og holde foredrag en eller flere gang om måneden.

- Man er jo på!

Intensive kurser

På spørgsmålet, om det stilles faglige krav, svarer Jørgen:

- Blot at man har lysten til at fortælle andre om sin ulykke. Har man det som afsæt, lærer man resten gennem en række samtaler og intensive kurser med fokus på formidlingsdelen. Til gengæld får man også nogle kompetencer, som man kan bruge i andre sammenhænge, fortæller Jørgen, der står for en stor del af undervisningen. Og med 25 års erfaring som ambassadør har han en del at give videre.

Ingen ny ambassadør bliver sluppet ud på egen hånd første gang.

- På de første to skoleforedrag tager en erfaren ambassadør med ud og følger foredraget. Senere gennemgår man et efteruddannelsesforløb med fokus på finpudsning af foredraget.

Arbejdsåret er ni måneder, og man er minimum ude som ambassadør en gang om måneden.

- Men nogle ambassadører har ugentlige skolebesøg i højsæsonen. Det bestemmer man selv, afhængig af job eller uddannelse og familie. Man kan skræddersy sit ambassadørjob, så det passer ind i ens hverdag og fx i perioder skrue op eller ned for besøgene.

Positiv sidegevinst

Ved hvert nyt skoleår ligger der en stor opgave og venter, når de ældste klasser skal rustes til at træffe de sikre valg i trafikken. Men som ambassadør kan man selv hente en masse.

- Vi eksisterer primært for at forhindre andre i at ende i trafikulykker. Sekundært får vi en masse ud af at være ambassadører. Man lærer en masse om sig selv, og det ser jeg som en positiv sidegevinst.

Jørgen tør endog godt bruge større ord:

- Vores arbejde har også en rehabiliteringsværdi. Jeg har set mange ambassadører, der har brugt dette arbejde som en platform til at komme videre i livet med uddannelse og job. Det har gennem årene givet rigtig mange mod på livet.

Endnu et nyt skoleår er startet, og der er travlhed på kontoret. Og så venter der også en jubilæumsfest. Både for projektet og for jubilaren Jørgen Witt, der begge kan fejre 25 års jubilæum.

FAKTA

Rådet for Sikker Trafik vægter ambassadørarbejdet i Sikker Trafik LIVE som én af de tre bedste indsatser overfor unge trafikanter. Besøgene ligger i udskolingsårene, 8. 9. og 10 kl. I 2011 afholdt man foredrag for 33.000 elever og besøgte 980 skoler.  Som ambassadør modtager man et foredragshonorar plus kørsel. Projektet er et samarbejde mellem Rådet for Sikker Trafik og Tryg Fonden, der yder økonomisk støtte. RYK - Rygmarvsskadede i Danmark og PTU – Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede var med til starte projektet og var gennem mange år aktive samarbejdspartnere. Er man interesseret i at vide mere eller blive ambassadør kan man kontakte Jørgen Witt på tlf. 4038 3916 eller mail: jwc@sikkertrafik.dk. Læs mere på sikkertrafik.dk/live.