Annoncetegning

Generel information

Oplag: 2.100
Antal sider: 40
Udgivelser: 4 gange årligt
Udkommer medio marts, juni, september og december
Deadline: 1 måned før udgivelsen
Distribution: Post Danmark
Udkommer til rygmarvsskadede, deres pårørende, sygehuse, sundhedsuddannelser, kommuner og biblioteker

Annoncesalg

Som annoncør når du ud til en målgruppe, som har et stort behov for at holde sig ajour med ny viden. Emner kan f.eks. være: Hjælpemidler, serviceydelser, behandling, rejser og fritidsliv, forskning og familieliv. Der ydes rabat ved bestilling af flere indrykninger.

Indstik
 

Vi distribuerer også indstik i form af brochurer, kataloger og indbydelser sammen med RYK! magasin. Indhent venligst tilbud.

Bannerannonce på ryk.dk
 

RYK tilbyder tegning af bannerannonce på ryk.dk med plads til overskrift, logo og kort tekst samt link til firmaets egen hjemmeside. Der kan også linkes til mere omfattende tekst på ryk.dk med fx tilbud til medlemmer af RYK. Den enkelte annoncør sikres eneret indenfor sit produktfelt. Pris 8.000 kr./årligt for en 1/5 af visningstiden (tiden deles med fire andre annoncører) Logo skal leveres i en jpg fil.

Medieinformation

Annoncer, indstik og banner tegnes hos Rosendahls Mediaservice, www.rosendahls-mediaservice.dk. Kontakt: Mediachef Hanne Qvistgaard , tlf. 7610 1142 eller mail: hq@rosendahls.dk. Vil du have sendt et eksemplar af RYK! magasin? Kontakt mediakonsulent mediachef Hanne Qvistgaard.
Annoncepriser, udgivelsesdatoer og info om annoncemateriale kan downloades her:

VedhæftetStørrelse
mediainformation.2020.pdf288.95 KB