Arbejdsliv: Fleksjob fastholder mig i job

I de første otte år efter sin ulykke brugte Thomas Pagh det meste af sin energi på at arbejde på fuld tid på ordinære vilkår. Fritid og andre gøremål var der ikke overskud til. Tiltagende smerter gjorde derfor fleksjobansættelse til en nødvendighed og har betydet, at Thomas har kunnet blive i sit job.

Tekst: Danske Handicaporganisationer

40-årige Thomas Pagh har siden 2000 været ansat hos Oticon, hvor han programmerer tilpasningsprogrammer til hørecentre og -klinikker. I de sidste fire år i en fleksjobansættelse.

Ansættelsen blev sat i bero

For 12 år siden blev Thomas Pagh overfaldet. Det betød en radikal forandring af tilværelsen. Thomas blev tetraplegiker og afhængig af personlige hjælpere for at få hverdagen til at hænge sammen. Thomas havde i fem år arbejdet hos Mærsk Data som programmør og stod midt i et jobskifte, da uheldet ramte. En kontrakt var netop underskrevet med høreapparatvirksomheden Oticon, da han måtte starte på et langt genoptræningsforløb.

- Til mit store held tilbød virksomheden, at ansættelsen kunne sættes i bero, og at jeg kunne vende tilbage til jobbet efter genoptræningen, fortæller Thomas.

Arbejdede på ordinære vilkår

I de følgende otte år insisterede Thomas på at arbejde fuld tid på ordinære vilkår. Virksomheden tilrettelagde hverdagen, og der blev afprøvet en række forskellige skånehensyn såsom hvilkebriks og ergoterapeutforløb. Virksomheden betalte også en dyr stå-stol til Thomas. Kommunen kunne ikke tilbyde tilstrækkelig kompensationsmuligheder, og det var derfor Oticon, der i samarbejde med Thomas foranstaltede de fleste skånehensyn på arbejdspladsen.

- Det var kun fordi al energi gik til arbejdet, at mit arbejdsliv fungerer, forklarer Thomas.

Tiltagende neurogene smerter kombineret med stor udtrætning gjorde, at der efter arbejde stort set ikke var overskud tilbage til fritidsaktiviteter – eller bare daglige indkøb. Restitution og aflastning var det, Thomas’ fritid primært blev brugt til.

Visiteret til fleksjob

Efter otte års arbejde på ordinære vilkår blev Thomas derfor visiteret til fleksjob. Siden 2008 har han arbejdet 15 effektive timer om ugen. Fleksjobordningen kompenserer Thomas for hans nedsatte arbejdsevne og ligestiller ham med hans kollegaer.

- Virksomheden har arrangeret det sådan, at jeg slipper for tidskrævende møder, så jeg til gengæld har mere koncentreret arbejdstid, fortæller Thomas.

I en periode tilbød Oticon også en lønnet orlov, så han kunne få styr på sine smerteproblemer.

Sammenhæng i hverdagen

Fritidslivet hænger nu bedre sammen med arbejdslivet. Rent praktisk er det indrettet således, at der er en ugentlig fridag, som har gjort det muligt at foretage sig andet end at arbejde – fx at dyrke interessen for kørestolsrugby, men også at have overskud og økonomi til at besøge familien i Odense. En afgørende forudsætning for, at Thomas’ tilværelse hænger sammen er altså fleksjobordningen.

Også økonomisk vil det være urealistisk for Thomas at være i sit nuværende job uden fleksjob. Han ville kun kunne arbejde 15 timer, hvilket er en tredjedel af normal arbejdstid:

- Ingen pisk eller gulerod ville kunne få mig til at arbejde mere eller på fuld tid, selvom jeg gerne ville. Det forsøgte jeg i otte år. Kun hvis man kan få smerterne til at forsvinde, ville det kunne lade sig gøre, fortæller Thomas.

Uden ordningens tilskud vil Thomas derfor gå så langt ned i indtægt, at det vil få store konsekvenser for tilværelsen: Salg af det hus, han bor i og en væsentligt reduceret økonomi – og deraf følgende mindre skatteindbetalinger vel at mærke.

Selvom fleksjob er en rigtig god løsning for Thomas, så han kan fastholde sit job på trods af sit handicap, har det alligevel konsekvenser. Fx er det urealistisk for Thomas at forfølge en karriere som andre kollegaer, der har de samme kvalifikationer, vil kunne.

- Bare det at blive projektleder i Oticon vil kræve mange flere timer på arbejdspladsen, end jeg kan klare, så det er ikke muligt for mig, slutter Thomas, der trods fleksjobordningen sættes nogle begrænsninger for hans faglige muligheder og dermed også for at øge sin indtjening på lige fod med kollegaer.

Artiklen er venligst udlånt af Danske Handicaporganisationer.

Thomas om fleksjobreformen:

- Man bliver virkelig presset økonomisk og ens muligheder bliver forringede. For mig vil det betyde en væsentlig lønnedgang, hvis jeg skifter job, og jeg må sandsynligvis sælge mit hus og flytte til noget andet og mindre.

Men man flytter jo ikke bare, når man sidder i kørestol, påpeger Thomas, der har fået indrettet sit hus til præcis sine behov.

- Det er også beklageligt, at man ikke længere bliver ligestillet med samme økonomiske muligheder som sine kollegaer med samme uddannelse og samme arbejdsopgaver. Man bliver jo sat på et lavindkomstniveau uansat uddannelse.