Behandling: Den gyldne standard

Tekst: Birgitte Bjørkman

Fire ud af fem personer, der lever med en rygmarvsskade, følger ikke den anbefalede behandling med intermitterende katetre (IK), når de har forladt hospitalet. Det konkluderer en amerikansk undersøgelse, der blev fremlagt ved det fjerde internationale Coloplast Symposium om rygmarvsskader i september.

Kun 20 % af de personer, der lever med en rygmarvsskade, holder sig til anbefalingerne om brugen af intermitterende kateterprodukter, når de er udskrevet fra hospitalerne. Det viser ny forskning fra USA, som blev diskuteret ved det fjerde internationale Coloplast Symposium om rygmarvsskader. Den amerikanske undersøgelse er foretaget på 24.762 patienter med opfølgninger gennem 30 år.

Europæisk undersøgelse

Fravigelse af anbefalingerne for behandling er også fremtrædende i Europa. De nyeste tal fra Coloplasts undersøgelse af 479 personer med rygmarvsskader (USA, Frankrig, Tyskland, Holland og England) viser, at 22 % bruger færre intermitterende katetre, end sundhedspersonalet har foreskrevet. Det viste sig også, at rygmarvsskadede inden for det første år uden for rehabiliteringscentrene er mest sårbare overfor forandringer (hyppighed og blæretømning). Endvidere blev uddannelse og træning af brugere og sundhedspersonale identificeret som de vigtigste succesparametre.

Den gyldne standard

Både den amerikanske og europæiske undersøgelse peger på et behov for uddannelse af både brugere og sundhedspersonale. Professor J. J. Wyndaele forholdt sig til disse resultater ved det fjerde internationale Coloplast Symposium om rygmarvsskader: ”Intermitterende kateterisation bliver betragtet som den gyldne standard for både neurologiske og ikke-neurologiske blæredysfunktioner, og det er vigtigt, at de internationale anbefalinger bliver fulgt for at holde blæren sund og undgå komplikationer som fx kroniske infektioner hos kateterbrugere og dermed undgå den øgede risiko for genindlæggelse. Det betyder, at vi skal fokusere på mere information og uddannelse”. J. J. Wyndaele er tilknyttet Antwerpen Universitetshospital i Belgien, og er én af de mest anerkendte internationale urologieksperter.

Uddannelsesprogram

I forlængelse af resultaterne fra markedsundersøgelsen vil Coloplast lancere uddannelsesforløb for både personale og brugere, der afspejler dele af de nye resultater. Fokusområderne bliver grundlæggende IK og træning af sundhedsfagligt personale i motivation, grundlæggende IK-træning til patienterne, træning med ligemænd og sikring af patientopfølgning. Uddannelsesprogrammet er et pilotprojekt, udviklet af rehabiliteringslæger fra otte rehabiliteringscentre i henholdsvis Frankrig, Norge og Italien. Uddannelsen omfatter processen fra det tidlige stadie i skaden over rehabilitering og frem til 12 måneder efter udskrivelsen.

Flere faktorer

Jane Horsewell, der er præsident for ESCIF og bestyrelsesmedlem i RYK, deltog i symposiet. Hun ser positivt på uddannelsesprogrammet, men gør samtidig opmærksom på, at der kan være flere faktorer, der spiller ind i hyppigheden af daglig kateterisation hos rygmarvsskadede. - Er det manglende informationer, som ligger til grund – eller måske, at rådgivningen fra klinikken ikke kan tilpasses dagligdagen på grund af fx mangel på handicaptoiletter? Jane peger også på, at arbejds- og uddannelsesforhold kan sætte særlige betingelser for interval mellem kateterisation og opfordrer derfor til, at disse faktorer bliver inkluderet i uddannelsesprogrammet.

Det fjerde Internationale Coloplast Symposium om rygmarvsskader blev holdt i København d. 25. september med deltagelse af mere end 250 læger og specialsygeplejersker, primært fra hele Europa. Der var et panel til symposiet med internationale eksperter, som repræsenterede de nyeste forskningsresultater om rygmarvsskader, primært i forbindelse med senkomplikationer.