Behandling i Sverige

Spredt på mange sygehuse

Tekst: Birgitte Bjørkman

Systemtænkning savnes i svensk rygmarvsskadebehandling. Det mener to anerkendte svenske læger, der bringer et debatindlæg i det svenske blad Neurologi.

Internationalt er der stor enighed om konsensus for organisering af effektiv og specialiseret rygmarvsskadebehandling. Men mærkeligt nok er det enklere at indføre systematiseret behandling i Sydafrika end i Sverige, påpeger Richard Levi og Göran Lagerström, der begge har været aktive inden for rygmarvsskadebehandling i Sverige i flere årtier.

På trods af at der er gået 70 år, siden den anerkendte læge, Sir Ludwig Guttmann revolutionerede rygmarvsskadebehandlingen med enkle rehabiliteringsmedicinske principper gennem systematiseret, forebyggende behandling og dermed ikke blot vendte 80% dødelighed til 80% overlevelse, men også rehabiliterede patienterne til et selvstændigt liv, så må de to svenske læger stille spørgsmålet: Er de 70 år gamle principper blevet etableret rutine i Sverige? Deres svar er nedslående, for de kan kun svare: ”Delvis”.

De store, internationale organisationer ISCOS (International Spinal Cord Society) og Asien (AmeRica Spinal Injury Association) har udviklet et konsensus dokument med klassifikation og bevisbaserede behandlingsprogrammer, herunder etablering af højt specialiserede centre. I de nordiske lande, herunder Danmark, er behandling og rehabilitering centraliseret på nogle få enheder i landet. Men overraskende ikke i vores naboland Sverige.

Professor Richard Levi og formand for Stiftelsen Spinalis, Göran Lagerström skriver, at det ikke er på grund af mangel på initiativer, men på grund af politiske barrierer. På trods af en række tiltag gennem årene savnes fortsat en tydelig og formaliseret centralisering af behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede i Sverige. De påpeger, at ”ulykkeligvis har de seneste år vist en trend i modsat retning, og i visse tilfælde kan man tale om en ren demontering af tidligere velfungerende spinalenheder”.

Mens nabolandene Norge, Danmark og Finland har en fortsat udvikling, der går i Sir Ludwig Guttmanns fodspor, mener de svenske læger, at Sverige er ramt af landstingets politik, og de beretter om, at patienter med rygmarvsskader bliver spredt til et stort antal mindre sygehuse i Sverige for rehabilitering.

Imens kan man se til fra denne side af sundet, at vores broderland ruller udviklingen årtier tilbage.

Det er Richard Levi og Göran Lagerströms erfaring og overbevisning, at ”de grundlæggende principper for en god rygmarvsskadebehandling er velkendte, afprøvede og empirisk bekræftede”. På den baggrund konkluderer de, at ”en fortsat opdelt og decentraliseret behandling i Sverige er at betragte som uetisk”.

Neurologi Sverige nr. 1. årgang 2014. Den fulde artikel kan læses her: spinalis.se