Bil - bevilling forlænget

Høring:
Minister vil justere bilreglerne

Tekst: Viggo Rasmussen og Bente Ovesen

Kan din bil holde i otte år? I det tidlige forår sendte Børne- og Socialministeriet et udkast til ny bilbekendtgørelse i høring. Dansk Handicap Forbund var på høringslisten og RYK gav et bidrag til høringssvaret.

Bilen er livsnødvendig for mange af RYKs medlemmer. Det er en forudsætning for, at vi kan tage en uddannelse, passe et arbejde og forsørge os selv. For at kunne komme til nødvendig behandling, og/eller tage del i fritidsaktiviteter som alle andre. Derfor er vi afhængige af en driftssikker bil hver dag. RYK havde derfor nedenstående bemærkninger til høringssvaret, som i det følgende er gengivet i forkortet form.

Bevillingsperiode ændres fra seks til otte år

Da betingelsen er billigst egnede bil efter bekendtgørelsen § 7 bevilges som udgangspunkt kun billige bilmodeler, som selvsagt har en begrænset holdbarhed. Det er vores erfaring, at især billigere minibusser giver anledning til forholdsvis mange ansøgninger om førtidig udskiftning, når der opstår fx motorproblemer. Ligeledes er vi bekendt med mange ansøgninger om reparation af hjælpemidler – herunder gearkasse og lift. Denne problemstilling vil ubetinget vokse i antal og omfang, når bevillingsperioden forlænges med to år.

Udvidet adgang til førtidig udskiftning

Det er tilfredsstillende, at adgangen til førtidig udskiftning bliver udvidet. Men vi anslår, at op mod 2/3 af samtlige minibusser vil blive søgt førtidig udskiftet, når de overstiger seks år, især begrundet i motorproblemer, defekt gearkasse eller nedslidte hjælpemidler (særlig indretning). Da der ikke er klare retningslinjer på området, er det uheldigvis sandsynligt, at kommunerne vil anlægge et vidt forskelligt niveau ud fra en skønsvurdering. Synsvirksomheder har ikke nødvendigvis de relevante kompetencer til at foretage en kvalificeret vurdering af reparationsudgifter, og har svært ved at bedømme, hvorvidt en bil kan repareres eller ej. En sådan uvildig vurdering kan kun en autoriseret taksator foretage i samråd med et specialværksted.

Ansøgning efter syv år

Hvordan kan det være, at bestemmelsen om at borgere kan søge genanskaffelse efter syv år indføres? Langt de fleste kommuner har væsentlig lavere sagsbehandlingstid end …. Vil bestemmelsen ikke blot blive et utilsigtet incitament til, at kommunerne øger den gennemsnitlige sagsbehandlingstid til mindst ét år?

Tilskud til særlig indretning

I praksis vil det ofte være svært at sætte særskilt pris på indretning, som er fabriksmonteret. Det indebærer, at en større del af bilens pris end udgiften til automatgear, kan blive et tilskud og ikke et lån. Prisen på automatgear ventes at give væsentlige problemer, for hvordan beregnes den på de enkelte biler? Skal der foretages en kompliceret sammenligning mellem prisforskellen fra billigste bil uden automatgear eller fra tilsvarende bil uden automatgear, hvor der ikke er en oplyst pris på automatgearet? Kun på få bilmodeller kan man få oplyst denne pris. Desuden vil servostyring blive betragtet som særlig indretning, hvis det er et såkaldt kørekortkrav. Er det hensigtsmæssigt, nu hvor nærmest alle biler leveres med servostyring?

Helhedsvurdering

Ud fra en retssikkerhedsmæssig betragtning er det rimeligt, at egnethedsvurderingen foretages ud fra en helhedsvurdering af ansøgerens samlede behov. Vi kan dog være bekymret, hvis denne helhedsvurdering også omfatter en vurdering af omgivelserne, familiens størrelse og transportbehov eller om borgeren kører lange/korte ture.

RYK håber, at ministeren er lydhør overfor gode argumenter. Næste skridt bliver, at alle høringssvar offentliggøres på Høringsportalen, senest når bekendtgørelsen bliver udstedt. RYK følger sagen nøje.

De nye bilregler er varslet til at træde i kraft den 1. januar 2018.