Forsikring

Som alle andre bilejere skal du selvfølgelig have en lovpligtig ansvarsforsikring. Den dækker al skade, du forvolder på andres ting og andre personer. Det er der ikke noget usædvanligt ved. Det særlige er, at du også skal holde bilen kaskoforsikret i mindst seks år. Dermed har kommunen en sikkerhed for, at du får bilen erstattet inden for bevillingsperioden, hvis uheldet er ude.

Kaskoforsikringen skal omfatte bilens fulde værdi – inkl. værdien af ekstraudstyr og særlig indretning. Kaskoforsikringen vil dække alt fastmonteret udstyr – herunder aggregater og lift.

Totalskade
Skulle det ske, at bilen bliver totalskadet, vil du få bilen erstattet, såfremt den er under ét år. Det indebærer, at forsikringsselskabet stiller med en ny bil af samme mærke og med samme indretning. Kommunen vil i så fald flytte klausulerne i dit gældsbrev over på den nye bil, og du kan først søge bilen skiftet ud efter seks år.

Er bilen ældre end ét år, vil kommunen opgøre den samlede restgæld - også den del af lånet, som endnu ikke er nedskrevet. Opgørelsen sendes til forsikringsselskabet og dig. Bliver der tale om et overskydende beløb, får du det udbetalt, men er der i stedet et underskud, forfalder gælden til betaling. Kommunen kan fastsætte en afdragsordning eller eftergive gælden, med mindre der er givet henstand eller lånet er misligholdt.

Når den totalskadede bil er over ét år, skal du igennem hele ansøgningsproceduren igen.
 
Hverken normal kaskoforsikring eller modpartens ansvarsforsikring resulterer automatisk i en erstatningsbil, mens skaden bliver udbedret. Modparten betaler sædvanligvis kun billeje, hvis uheldet sker i forbindelse med arbejdsmæssig kørsel, og din egen kaskoforsikring hjælper kun, hvis du har tegnet en supplerende afsavnsforsikring. Det kan være ved at stille en anden bil til rådighed, eller ved at du får et nærmere fastsat beløb udbetalt. 

Hjælpere og personskader
Har du hjælpere, som fører din bil, kan de normalt ikke lastes for evt. autoskader. Her gælder almindelige betingelser for ansvars- og kaskoforsikring, som var det en hvilken som helst anden person, der på lovlig vis førte bilen. Det betyder, at medhjælperen kan risikere at hænge på en skade, dersom bilen er ført i fx spirituspåvirket tilstand, eller skaden er forvoldt ved grov hensynsløs kørsel.

Hvis du under hjælperens kørsel kommer til skade, skal ansvarsforsikringen dække dig som passager. Kommer du så alvorligt til skade, at dit handicap er varigt forværret, er der grundlag for at søge yderligere ménerstatning efter erstatningsansvarsloven. Også selv om du i forvejen er tilkendt en høj ménerstatning i forbindelse med en gammel ulykke. I sådan en situation skal du også huske at meddele skaden til din egen ulykkesforsikring.

Er du selv fører af bilen, kan du kort fortalt have ret til erstatning for personskade, hvis der enten er en modpart med ansvarsforsikring involveret, eller hvis skaden er omfattet af arbejdsskadeforsikringsloven. Husk også egen ulykkesforsikring og eventuelle andre forsikringer med invaliditetsdækning.

Forsikringspræmier
Der eksisterer ingen favorable forsikringspræmier for handicappede. Men hvis du opfylder betingelserne for merudgifter efter servicelovens § 100, er der mulighed for delvis støtte. Det kan handle om merudgiften ved forsikring af en minibus sammenlignet med en almindelig personbil.

Bilforsikringer er ofte genstand for mange diskussioner i venners lag. Ikke mindst, når snakken falder på præmier, rabatter, selvrisiko og de forsikringsbetingelser, som står med småt på policen. Denne jungle kan vi desværre ikke guide dig igennem, men det kan betale sig at undersøge markedet.

Forsikringsguiden.dk