Hvem kan hjælpe?

Skal du i gang med at søge bil for første gang, kan du få råd og vejledning på Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg som led i din indlæggelse.

En socialrådgiver eller en terapeut kan hjælpe med at udfylde og sende et ansøgningsskema til sagsbehandleren i din kommune. Socialrådgiveren kan også fortælle dig generelt om ansøgningsprocedure, betingelser, hvilken støtte du kan få, og hvad du skal være opmærksom på. Der er vigtigt, at ansøgningsskemaet kommer af sted så hurtigt som muligt – dvs. lige så snart din helbredstilstand er stationær, da der bagefter skal indhentes mange andre oplysninger, inden du kan få bilen bevilget.

Hvordan din ansøgning bliver behandlet, varierer fra kommune til kommune. Måske bliver du indkaldt til en samtale. Eller måske får du til start besøg af en terapeut, der vurderer hele din situation og fortæller om muligheder og betingelser.

Er der tvivl, om du kan køre bil, hvordan bilen skal indrettes eller bilvalg, kan du evt. blive henvist til en særlig afprøvning ved en fysio- eller ergoterapeut. Kommunen kan enten bestemme, at det skal ske hos en bilindretter eller ved Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadedes (PTU) bilafprøvning eller andre afprøvningsspecialister.

Som led i denne afprøvning skal du omkring politiets kørekortkontor og bilinspektionen, som skal vurdere, om du er egnet til at føre bil og en bilindretter, som konkret skal finde løsningsmuligheder.

Når alle oplysninger er indhentet, træffer kommunen en beslutning – måske i et bilteam.

Brug andres erfaringer
Undervejs i forløbet kan du med fordel tale med erfarne brugere eller en handicapforening. Mange rygmarvsskadede har stor viden om handicapbiler. Lyt til dem, men vurder altid deres oplysninger i forhold til dine personlige behov. Endelig kan det være en god idé at besøge udstillinger med handicapbiler.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) kan også yde rådgivning i forbindelse med bilansøgninger.  

dukh.dk