Kørselsfradrag

Når du som følge af handicap eller kronisk sygdom har særlige udgifter til befordring mellem hjem og arbejdsplads, kan du trække de faktiske udgifter til transporten fra i skat.

Helt konkret skal du samle dokumentation for alle de udgifter, du har haft i løbet af året til bilens drift. Det kan være udgifter til:

- benzin eller diesel
- vask, olie, smøring, polermidler, frostvæske mv.
- reparationer (herunder udskiftning af dæk)
- garageleje
- forsikringer, autohjælp

Hertil kommer afskrivning af bilen, som er fastsat til 1/6 af bilens anskaffelsespris, indtil den er nedskrevet.

De samlede udgifter deles med antal kørte kilometer det pågældende år og ganges med kilometerantallet i forbindelse med arbejdskørsel.

Til sidst fratrækkes et beløb svarende til normal transportudgift – dog maksimalt 2.000 kr.

Resultatet af dette regnestykke skal du taste ind til SKAT under befordringsfradrag på forskudsopgørelsen og selvangivelsen til årsopgørelsen.
 
En anden og lidt nemmere måde at opgøre dit kørselsfradrag på, er at benytte statens højeste takst for erhvervskørsel (3,82 kr. i 2013) for de første 20.000 km  - derefter den lave takst (2,13 kr. i 2013) - og gange med antal kørte kilometer til og fra arbejde. Herfra skal du også trække bundfradraget på de 2.000 kr. Metoden er nemmere, men hvad der er økonomisk mest fordelagtigt for dig afhænger af omfanget af arbejdskørsel contra privat kørsel.

Det er ikke en betingelse for at få fradraget, at du har handicapbil. Kravet er, at du som følge af handicap eller kronisk sygdom har særlige befordringsudgifter i forbindelse med arbejde. Det er heller ikke en betingelse, at du kører mellem din sædvanlige bolig og arbejdet. Kørsel fra fx sommerhus kan også regnes med, men du skal under alle omstændigheder kunne dokumentere din arbejdskørsel. Dette kan ske i form af kørebog.

Skulle det ske, at du ikke har været opmærksom på denne fradragsmulighed, kan du få SKAT til at efterregulere årsopgørelserne tre år tilbage, men det kræver, at du er i stand til at dokumentere dine udgifter.

Kørselsfradraget gælder kun i forbindelse med arbejde. Hvis du er i praktik, afklaring eller under uddannelse, kan du søge om tilskud til transportudgifterne efter § 82 i Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Ligningslovens § 9D

Foreningen ’Handicappede bilister i Danmark’

Merudgifter til bil