Merudgifter til bil

Du kan muligvis få dækket dine nødvendige merudgifter som følge af varigt nedsat funktionsevne. Det gælder de særlige omkostninger ved den daglige livsførelse som følger af dit handicap. En generel betingelse for at tale om merudgifter er, at omkostningerne ikke dækkes efter anden lovgivning.

Eksempler på sådanne merudgifter i forbindelse med handicapbil eller privatejet bil er kørsel til og fra:
- Uddannelse, skoler, kurser og dagtilbud
- Arbejde og beskæftigelse på særlige vilkår
- Behandling, fritidsinteresser og familiebesøg

Merudgifter til kørsel beregnes ud fra statens lave takst på 2,13 kr. (2013) + et tillæg på store biler, der kører kortere på literen, hvis du kun har bil pga. funktionsnedsættelsen. Men hvis kommunen vurderer, at du også ville have bil uden funktionsnedsættelsen, får du udelukkende dækket den del af kørslen, som skyldes funktionsnedsættelsen.

Hvis du har arbejde med ret til befordringsfradrag efter SKATs bestemmelser, skal du først og fremmest benytte dette skattefradrag. Har du derudover sandsynliggjorte ekstra kørselsudgifter til og fra arbejde, kan du medregne forskellen som en merudgift.

Forhøjet forsikringspræmie på minibus, særligt vedligehold på minibus og reparationsudgifter, der ikke dækkes efter bilparagraffen, betragtes også som merudgifter. Hvis du eller din hjælper begår en skade på bilen, og du derved får en højere forsikringspræmie, betragter kommunen ikke stigningen som en merudgift.

For at komme ind i ordningen, skal du over for kommunen sandsynliggøre merudgifter på sammenlagt mindst 6.000 kr. om året. Det vil i så fald udløse et basisbeløb på 1.500 kr. hver måned. Er dine merudgifter mindst 21.000 kr. om året, stiger din månedlige udbetaling til 2.000 kr. For hver 6.000 kr. ekstra i merudgifter, vil din månedlige udbetaling stige med 500 kr. Udbetalingen er skattefri og beregnes uafhængig af indkomst, formue og civilstand.

Er du voksen med varigt nedsat funktionsevne, gælder retten til merudgifter efter servicelovens § 100. Undtaget er dog personer tilkendt førtidspension før januar 2003, med mindre du er bevilget borgerstyret personlig assistance. Børn med ophold i hjemmet har ret til merudgifter efter servicelovens § 41.

Reparation

Kørselsfradrag