Reparation

Du har en reklamationsret i to år efter købeloven på såvel bilen som dens særlige indretning. På bilen kan være en længere garanti. Hvis der bliver behov for at reparere eller udskifte den særlige indretning uden for garantien/reklamationsretten, kan du forinden søge om hjælp til at få dækket udgiften hos kommunen. Det gælder fx, når liften i en minibus, en el-dør, håndaggregater eller automatgearet pludseligt bliver defekt. I praksis er en opringning til sagsbehandleren nok. Kommunen vil sikkert kræve et prisoverslag fra bilindretteren eller mekanikeren.

Kommunen har pligt til at behandle din ansøgning om reparation hurtigst muligt. Formålet er at undgå lang sagsbehandlingstid, og at du lider mindst muligt afsavn.

Er der tale om en omfattende skade, skal kommunen tage stilling til, hvordan dit kørselsbehov dækkes i reparationstiden. Måske kan du i den situation have ret til at få kørslen dækket som merudgift efter serviceloven § 100.

Har du selv valgt en anden særlig indretning, der er dyrere end bevilget af kommunen, kan du risikere selv at skulle betale prisforskellen ved reparation. Udgifter, der kan dækkes af bilens kaskoforsikring, vil ikke blive dækket af kommunen.

Vedligehold af bilens særlige indretning (fx serviceeftersyn, rengøring og løbende smøring) skal du selv betale.

Merudgifter

Forsikring