Bilregler: Spørgsmål og svar

Tekst: Bente Ovesen og Viggo Rasmussen

Vi har samlet de væsentligstespørgsmål og svar, der fulgteefter henholdsvis Bodil Kolbæksog Pauli Bordings oplæg om denye bilregler

Hvad sker der økonomisk, hvis man vil beholde sin bil efter seks år?

Den er jo betalt, så du beholder den bare.

Hvad sker der, hvis man efter seks år søger en trivselsbil og får afslag? – Kan man så bare beholde den gamle kassebil?

Nej. Hvis du ikke længere er berettigettil en kassebil efter de seks år, så skalder betales registreringsafgift på den gamle bil, hvis du vil overtage den.

Er der en nedre grænse for, hvor mange kilometer man skal køre for at væreberettiget til en trivselsbil?

Nej. Den gamle principafgørelse fra1988, som handlede om, at man mindstskulle have kørt 3.000 km årligt for athave et kørselsbehov, er gjort historisk.Så det er der ikke. MEN der er ingen tvivl om, at krav om et kørselsbehov påmindst 3.000 km. årligt vil blive lagt tilgrund.

Da jeg søgte om hjælp til reparation af liften på min otte år gamle bil spurgte sagsbehandleren: Skal den ikke snart skiftes ud? Må hun det?

Borgeren bestemmer selv, hvornår hanvil skifte sin bil efter de seks år. Der er ikke holdepunkt i bilbekendtgørelsenfor at nægte at bevilge reparation af særlig indretning, selv om bilen er overseks år. Og i ansøgningsperioden skal kommunen også bevilge reparation af den særlige indretning på den bil, dersøges udskiftet.

Min kone vil gerne sidde foran på passagerpladsen i sin el-kørestol. Kan hun få det bevilget?

Almindeligvis vil hun i dag ikke få det bevilget. Vi har gjort det tidligere, men i en af nævnenes praksisundersøgelserer det nævnt, at det ikke er nødvendigt, for at borgeren kan have gavn af bilen. Det betyder, at vi ikke længere vilbekoste de ca. 10.000 kr. på udskæring i bunden af bilen.

Jeg fik min bil bevilget i 2008. Hvis jeg totalskader den i morgen, hvilke regler gælder så?

Så gælder de nye regler. Der er ingen overgangsregler. De nye regler gælderogså for de ansøgninger, der lå på kommunens bord den 01.10.2010, da loventrådte i kraft.

Hvem hæfter for de dårlige valg, som skyldes dårlig rådgivning hos privateaktører?

Det gør kommunen. I samarbejde medansøgeren beskriver kommunen, hvilken betydning borgerens funktionsned-sættelse har for kravene til valg af bil,- og eventuelt valg af særlig indretning.Funktionsbeskrivelsen tages med tilden, som skal foretage afprøvningen.

Vil ens alder betyde noget for genbevilling?

Vi bliver alle gamle. Man kan ikke fåafslag på grund af høj alder. Det interessante er, om man har et stort nok kørselsbehov, og om man bliver selvhjulpen af at have bil. Det er selvfølgeliget krav, at man ikke er i stand til at benytte offentlig transport.