Brev vedrørende genhusning på VCR

Til Hospitalsledelsen, Regionshospitalet Viborg
Hospitalsenhed Midt
Heibergs Allé 4
Postboks 130
8800 Viborg

Aarhus, den 2. oktober 2013

 

Genhusning gør rehabilitering for nye rygmarvsskadede mangelfuld.

Jeg henvender mig for at gøre Hospitalsledelsen opmærksom på, at den nuværende rehabilitering af personer der har pådraget sig en rygmarvsskade ikke er holdbar.

Genhusningen at Vestdansk Center for Rygmarvsskade blev etableret for 10 måneder siden. Ved indflytningen viste det sig at huset slet ikke var gjort klar: utætte vamdlåse ved håndvaske, manglende belysning og manglende skabsplads til diverse sygeplejeartikler og udstyr var nogle af de mest synlige mangler. De første uger efter genhusningen var præget af kaos med flyttekasser stablet op på gangene, hvor pladsen i forvejen er sparsom.

Personalet lagde en helt ekstraordinært indsats og fik stedet til at fungere nogenlunde. Siden da har det vist sig at genhusningen har medført nogle udfordringer som forringer det rehabiliteringstilbud de indlagte får.

-        På grund af den fysiske opdeling af VCR får de indlagte reelt mindre træning i forhold til før genhusningen.

-        Af samme grund er det sociale samvær mellem de indlagte væsentligt mindre. Dette medfører en helt afgørende forringelse af den mentale rehabilitering.

-        Specielt plejepersonalet på afdelingen er presset pga. de ekstra daglige opgaver som genhusningen har medført. Det hører vi gang på gang når vi er på sengeafsnittene i Søndersøparken. Bl.a. handler det om at få de indlagte gjort klar til at blive transporteret til fysioterapien.

De, der har været indlagt på VCR de sidste 10 måneder har på grund af genhusningen fået en ringere rehabilitering. Hvis tidsplanen for byggeriet holder, er der 9 måneder tilbage af genhusningen. Muligvis mere. Hvis ikke der afsættes ekstra ressourcer til rehabiliteringen vil alle dem som indlægges i denne periode blive ringere stillet til at klare fremtidige udfordringer med en rygmarvsskade i dagligdagen, både i forhold til dem der har været indlagt før genhusningen og dem der indlægges i det nye hus. Det vil være stærkt kritisabelt.

RYK kan ikke lade dette fortsætte uden påtale. Derfor opfordrer vi sygehusledelsen til hurtigst muligt at afsætte de nødvendige ressourcer til rehabiliteringen indtil genhusningen er overstået. Vi ved der er nogle fysiske begrænsninger i de huse der ligger mure til genhusningen, men vi mener der kan ske en forbedring ved en midlertidig øget personalenormering, så plejepersonalet realistisk kan overkomme de arbejdsopgaver de bør. Desuden bør der genetableres mulighed for at træne efter kl. 15, hvilket vil kræve mere transport mellem sengeafsnit og fysioterapien. Dette vil trods alt forbedre rehabiliteringen lidt.

Vi stiller os gerne til rådighed for en drøftelse af, hvordan denne udfordring bedst gribes an.

Med venlig hilsen

Lotte Tobiasen

Formand