Brev til lokalpolitikere vedr. bevilling af katetre

 ¨

Nedenstående mail er sendt til lokalpolitikere i flere kommuner den 8. juli 2013

 Kære byrådsmedlem/medlem af Handicaprådet

Jeg skriver til dig på vegne af RYK, Rygmarvsskadede i Danmark.

Mange af vores medlemmer er afhængige af at benytte forskellige personlige hjælpemidler som fx katetre for at kunne leve et så normalt liv som muligt. Hjælpemidlerne gør det muligt for vores medlemmer at passe job eller uddannelse og bidrage til fællesskabet og indgå i sociale sammenhænge sammen med andre mennesker i fritiden.

I de fleste kommuner rundt om i landet er der heldigvis stor forståelse for, at mennesker, der er afhængige af forskellige personlige hjælpemidler, skal have et hjælpemiddel stillet til rådighed, der fungerer bedst i forhold til den enkelte brugers behov.

En konkret og individuel vurdering

Desværre kontaktes vi med mellemrum af medlemmer og andre brugere af personlige hjælpemidler, der føler, at hele deres hverdag og verden er ved at bryde sammen. Det sker typisk i forbindelse med besparelsesrunder eller i forbindelse med, at der i hjemkommunen skiftes ud af sortimentet af hjælpemidler. Der har desværre også været tilfælde, hvor kommuner konverterer alle brugere til samme type hjælpemiddel uden at foretage en lovpligtig konkret og individuel vurdering af den enkelte brugers behov. 

Et hjælpemiddel er ikke bare et hjælpemiddel

Men et hjælpemiddel er ikke bare et hjælpemiddel. Der er nemlig stor forskel på hjælpemidlersom fx katetre. Hvis brugeren ikke kan få det bevilgede hjælpemiddel til at fungere i forhold til det individuelle behov, så medfører det desværre ofte flere sygedage. Det kan også resultere i, at brugeren må indlægges på hospitalet til behandling af forskellige typer af komplikationer. 

Vi ønsker at øge kendskabet til de problemer, som opstår for de af vores medlemmer og andre brugere, der berøres. Derfor kontakter vi beslutningstagere i kommuner for at gøre opmærksom på problematikken.

Du kan gøre en forskel

Jeg håber derfor, at du er opmærksom på denne problemstilling, når der drøftes sager i kommunens regi, fx i byråd, udvalg og handicapråd, der i en eller anden sammenhæng relaterer sig til personlige hjælpemidler. Det kan fx være i forbindelse med høringer, besparelsesrunder og lignende. Du kan med andre ord være med til at gøre en stor forskel. Det kan du ved at påpege vigtigheden af, at brugere af personlige hjælpemidler i kommunen altid får en konkret og individuel vurdering, så de kan få bevilget de hjælpemidler, som de er afhængige af for at kunne leve et så normalt liv som muligt.

Sammen med denne henvendelse til dig har jeg vedhæftet et PDF-dokument, hvor der er samlet relevant information: 

Indholdet i PDF-dokumentet er:

  • Kopi af avisartikel ”Et nødråb, der blev hørt” fra Jyllandsposten Aarhus, hvor Aarhus Kommune har besluttet at ændre praksis i forbindelse med bevilling af personlige hjælpemidler.

  • Kopi af avisartikel fra Jyllandsposten Aarhus ”Besparelser gør det sværere at tisse”, hvor en bruger fortæller om sine oplevelser med at få bevilget et hjælpemiddel, der ikke fungerede for hende.

  • Kopi af Social-og Integrationsministeriets brev til landets kommuner fra august 2012, der præciserer reglerne.

  • Kopi af ny vejledning til ændring af vejledning om hjælpemidler, der trådte i kraft pr. 1. januar 2013.

Jeg ønsker dig en rigtig god sommer. Hvis du har spørgsmål eller andet, du ønsker uddybet, så tøv ikke med at kontakte mig pr. telefon eller e-mail.

Venlig hilsen

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark 

Mikkel Bundgaard, bestyrelsesmedlem

Telefon 22 92 52 12

E-mail: mb@ryk.dk