Brev til sundhedsministeren om ftalater

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Sundhedsminister Astrid Krag
Holbergsgade 6
1057 København K                                                              

arhus, den 7. november 2012

Kære Astrid Krag,

På vegne af  RYK, der er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader, retter jeg hermed henvendelse til dig.

Vi er meget interesserede i at mødes med dig og drøfte en sag, som optager mange af vores medlemmer rigtig meget.  Det drejer sig om ftalater i hjælpemidler.

Vi er opmærksomme på, at ministeren har svaret på paragraf 20-spørgsmål (S 4031) omhandlende netop ftalater. Det glæder os, at ministeren grundlæggende mener, at brugen af ftalater i medicinsk udstyr skal begrænses mest muligt.

Det er også med stor tilfredshed, at vi konstaterer, at miljøminister Ida Auken trods EU-modstand har gennemtrumfet et dansk ftalatforbud, der blandt andet betyder at udvalgte ftalater, der er under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, ikke længere må anvendes i fx badeforhæng, voksduge og vinylgulve.

Desværre gælder forbuddet ikke for personlige hjælpemidler såsom katetre, implantater og blodposer. Hovedparten af Danmarks ca. 3000 mennesker med rygmarvsskade er kateterbrugere. En spørgeskemaundersøgelse foretaget af RYK påviser, at problematikken med ftalater er et emne, der bekymrer de fleste kateterbrugere.

Brugere af katetre er hver eneste dag året rundt afhængige af 5-6 gange dagligt at bruge kateter for at lade vandet. Rent praktisk betyder det, at slimhinden flere gange om dagen kommer i direkte berøring med de stoffer, som er under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Vi vil meget gerne mødes med dig og drøfte sagen, idet vi mener, at brugere skal have mulighed for at vælge hjælpemidler uden ftalater og uden krav om egenbetaling, når de pågældende produkter findes på markedet, og i øvrigt opfylder kravet om at være det bedst egnede hjælpemiddel i forhold til den enkelte brugers situation. Vi er meget interesserede i at høre nærmere om, hvilke overvejelser ministeren på sigt gør sig i forhold til ftalater i hjælpemidler.

Vi håber, at du har mulighed for at mødes med os, og vi kommer gerne forbi til et møde på dit kontor. Fra RYK forestiller vi os, at vi deltager med tre repræsentanter.

Den praktiske koordinering af mødedato og øvrige praktiske forhold kan arrangeres i samarbejde med mig.

Vi glæder os til at høre fra dig og håber, at du har tid, lyst og mulighed for at mødes med os.

Venlig hilsen

Mikkel Bundgaard
RYK bestyrelsesmedlem
Frederiksallé 28, 2.c
8000 Aarhus C.