Ekspertbrevkassen

 

Læsere kan indsende spørgsmål om helbred og behandling til ”Ekspertbrevkassen”. Spørgsmålene

 

sender RYK! videre til eksperterne på Klinik for Rygmarvsskader og Paraplegifunktionen i Viborg,

 

som glædeligt har stillet sig til rådighed for Ekspertbrevkassen. Der kan stilles spørgsmål til læge

 

og sygeplejerske.

 

Har du et spørgsmål til Ekspertbrevkassen, skal du logge ind på ryk.dk/ekspertbrevkasse, hvor du

 

finder en spørgsmålsformular.

 

 

 

Kostvejledning

 

Brevkassen har modtaget et spørgsmål

 

vedr kostvejledning i forbindelse med

 

vægttab, herunder råd ift problemer med

 

at holde maven i gang og forebyggelse af

 

kalktab i knoglerne.

 

 

 

Overvægt og fedme er et stigende

 

problem i Danmark og har betydelige

 

helbredsmæssige konsekvenser i form af

 

øget hyppighed af sukkersyge, forhøjet

 

blodtryk, forhøjet kolesterol i blodet

 

og dermed øget risiko for udvikling af

 

hjerte-kar sygdomme og tidlig død.

 

Dette gælder også for rygmarvsska-

 

dede, som derudover har den særlige

 

problemstilling, at kaloriebehovet er

 

mindre på grund af den lavere muskel-

 

masse, som muskellammelserne ofte

 

medfører, samtidig med at mulighederne

 

for at bevæge sig og dermed mulighed

 

for at øge forbrændingen af kalorier er

 

mindre. Lammelserne medfører også

 

knogleafkalkning og en deraf øget risiko

 

for knoglebrud, ligesom tarmen funge-

 

rer meget langsommere end hos ikke

 

rygmarvsskadede.

 

Med et mindre kaloriebehov er det derfor

 

ekstra vigtigt at være opmærksom på

 

kostens sammensætning, så man får både

 

tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler

 

og tilstrækkeligt med kostfibre og væske,

 

uden at kalorieindtaget bliver for højt.

 

Vi anbefaler, at man følger

 

Sundhedsstyrelsen 8 kostråd :

 

 

 

Spis frugt og grønt - seks om dagen

 

Spis fisk og fiskepålæg flere gange

 

om ugen

 

• Spis kartofler, ris eller pasta og groft

 

brød hver dag

 

• Spar på sukker især fra sodavand,

 

slik og kager

 

• Spar på fedtet især fra mejeriproduk-

 

ter og kød

 

• Spis varieret og bevar normalvægten

 

• Sluk tørsten i vand

 

• Vær fysisk aktiv mindst 30 minutter

 

om dagen

 

Af hensyn til knoglerne anbefaler vi som

 

supplement et tilskud af kalk og D- vita-

 

min, fx Unikalk Silver, to tabletter dagligt.

 

Af hensyn til tarmen rigeligt med væske i

 

form af vand samt fiberholdig kost i form

 

af frugt, grønt og groft brød, fx indtaget

 

som de to-tre mellemmåltider, vi af hen-

 

syn til forbrændingen, anbefaler mellem

 

hovedmåltiderne.

 

Disse generelle retningslinjer er forment-

 

lig ikke tilstrækkeligt, hvis der er behov

 

for et større vægttab og hvis mulighe-

 

derne for motion er meget begrænsede.

 

Her vil der være behov for en individuel

 

kostplan med opfølgning, og en henvis-

 

ning fra egen læge enten til diætist eller

 

til vores Paraplegiambulatorium vil være

 

en god ide.

 

 

 

 

 

 

 

Botoxbehandling

 

En læser har sendt en række spørgsmål til

 

Ekspertbrevkassen om botoxbehandling

 

i Danmark. Spørgsmålene er sendt videre

 

til klinikchef Per Bagi, Rigshospitalet.

 

 

 

Hvor mange patienter har man behandlet?

 

Der er over 200 patienter tilknyttet

 

RH, hvor man har givet mere end 1.000

 

enkeltbehandlinger.

 

Hvor mange gange har de enkelte patienter

 

fået botoxbehandling?

 

Max. antal behandlinger til den enkelte

 

patient overstiger 10. Er stigende med

 

behandlingsvarigheden.

 

Findes der opgørelse over bivirkninger?

 

Ja, de er særdeles sjældne. En del har

 

kortvarig ’småblødning’ fra blæren efter-

 

følgende men er stort set aldrig behand-

 

lingskrævende. Infektioner ses ikke. Vi

 

giver forebyggende antibiotika.

 

Kan der opstå allergiske reaktioner?

 

Det har vi ikke set.

 

 

 

Mvh

 

Per Bagi, Klinikchef

 

Urologisk klinik D

 

Rigshospitalet

 

 

 

Venlig hilsen

 

Inger Lauge, overlæge

 

Paraplegifunktionen