Finn Biering-Sørensen 40 års jubilæum

Sidst i oktober kunne professor Fin Biering-Sørensen fejre sit 40 års jubilæum. Det blev fejret ved en officiel reception både på Blegdamsvej på Rigshospitalet og mere uofficielt på Klinik for Rygmarvsskader, hvor RYK valgte at fejre jubilaren med tale og overrækkelse af gave.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Jubilæet blev festligholdt ved en officiel reception på Rigshospitalet med gæster fra fjern og nær. Her blev professor Fin Biering-Sørensen hyldet for hans store og betydningsfulde indsats for mennesker med rygmarvsskader.
Fin Biering-Sørensen har det meste af sin professionelle tid arbejdet med behandling og rehabilitering af personer med rygmarvsskade. Han har i den forbindelse været både administrerende overlæge, klinikchef og ledende overlæge for klinikken i samlet 22 år og har samarbejdet med de fleste klinkker på Rigshospitalet og mange andre hospitalsafdelinger og institutioner i Danmark og i udlandet, såvel klinisk som forskningsmæssigt. Han var medstifter af NoSCoS tilbage i 1987, og desuden har Fin Biering-Sørensen været aktiv i og formand for flere videnskabelige selskaber nationalt som internationalt samt været formand for Rigshospitalets Overlægeforsamling i otte år. Aktuelt er han formand for Rigshospitalets Overlægeråd.
Også i forhold til samarbejdet med RYK som patientorganisation for landets rygmarvsskadede, har Fin Biering-Sørensen betydet meget.

Tale og gave fra RYK

RYK var repræsenteret ved begge receptioner, og i Hornbæk fulgte der både tale og gave med. Formand for RYK, Helle Schmidt indledte med at takke Fin for det gode og mangeårige samarbejde.
- Det er med stor glæde og stolthed, at jeg og RYK kan ønske dig et stort tillykke med dit 40 års jubilæum. Vi er som brugerorganisation meget taknemmelige over det fantastiske samarbejde, som vi har haft og har, og som du om nogen er garant for. Du har gennem årene inddraget RYK som en naturlig partner i bl.a. rehabiliteringstiltag, konferencer og forskningsprojekter.
Derefter overlod Helle ordet til RYKs sundhedspolitiske konsulent, Jens Bo Sørensen, som holdt en fin tale på vegne af RYK for den fejrende professor. (Talen bringer RYK! i en forkortet udgave).
Derefter fik Fin overrakt gaven fra RYK. En praktisk travelmeister og Tetrasaurussen Kurt udført i keramik af Christine Ulf. Med gaven fulgte også et par ord af Jens Bo:
- Den minder om RYK. Venlig og dejlig at se til, men med pigge til de besværlige kampe mod besparelser og uoplyste politikere. Kurt er tykhudet og ganske enestående. Den har en lang hals, så den kan holde øje med udviklingen. Det giver dog en vis risiko for nakkeskade – deraf betegnelsen Tetrasaurus. Navnet kommer fra engelsk via jysk: Spinal Cord –> Kårt –> Kurt.

Jubilaren takkede for gaven og for det gode samarbejde og glædede sig over, at RYK deltog i fejringen.
Fra RYK! magasin skal der herfra også lyde et stort tillykke med Fin Biering-Sørensens 40 års jubilæum.

Kære Fin

Stort tillykke med jubilæet. Der kan siges meget om et menneske med din fantastiske karriere. Hvor begynder vi, og hvor slutter vi? Hvad skal med, og hvad må springes over?

Vi kunne starte med at google dig. Jeg læste bl.a. om ”The Biering-Sorensen test” – selvfølgelig om udholdenhed. 30.000 hits. For omfangsrigt - så det springer vi over.

Vi kunne nævne dine værker og dine resultater. Bøger, afhandlinger og kloge skriv i hundredevis.
Din kamp for fælles datasets for registrering af patienter med rygmarvsskade. Det betyder, at behandling og forskning kan sammenlignes internationalt – enestående! Dit banebrydende arbejde for at sætte forskning i rms på den internationale dagsorden. Dit store bidrag til arbejdet med internationale undervisningsmoduler på nettet for alle. Men vi ved, at du er en beskeden mand, så det undlader vi.

Så kunne vi nævne dit internationale engagement. Du har haft flere poster internationalt. Du har modtaget fine priser. Senest har ASIA givet dig Lifetime Achievement Award, som blot den tredje udenfor Nordamerika.
Du har været i ufatteligt mange lande og du har efterladt et varigt eftermæle i flere af dem. Men man bliver jo bare forpustet, så det springer vi også over.

Lad os tale om det vigtige – os, brugerne. Du har både modet og viljen til at høre brugernes stemme – vores stemme. Du har før de fleste andre slået på tromme for vores medindflydelse. Vi har samarbejdet på lige fod, og du har anerkendt den viden, vi som brugere sidder med. Vi ved, hvor skoen trykker – også selv om vi ikke altid kan mærke den. Det gælder ikke kun RYK og Danmark, men du har formået at sprede budskabet om bruger-medindflydelse i hele verden. Senest med en bestyrelsesplads for de nordiske brugerorganisationerne i NoSCoS. I RYK har vi meget at takke dig for.

Du er inspirerende at samarbejde med, fordi du sætter barren højt. Du har jo bare styr på skidtet – næsten skræmmende. Du har inspireret mig til at prøve nyt som nyskadet og skrøbelig. I 1997 spurgte du mig om kassererpost ved ISCoS 1999. Jeg arbejdede med it og vidste intet om økonomi og budgetter.
Du spurgte tre gange. Jeg endte med at sige ja. I 1998 blev jeg kasserer i RYK og var det i 15 år.

Hvad nu? 40 år er godt gået. Er det så her, man siger, at det var det? I RYK synes vi, du ser rigtig godt ud – arbejdet holder dig ung. Faktisk så vi gerne, at du fik tegnet en ny langtidskontrakt. Vi sætter nemlig utrolig stor pris på samarbejdet med dig og med Hornbæk/Glostrup.