Fleksjob: Markante forringelser

Aftale om reform af fleksjobordningen og førtidspension er et røgslør for historisk store nedskæringer af fleksjobordningen. Det er Danske Handicaporganisationers klare udmelding om den reformaftale, som regeringen indgik inden sommerferien med Venstre, De Konservative og Liberal Alliance på områderne førtidspension og fleksjob.

Tekst: Danske Handicaporganisationer

Det er at stikke folk blår i øjnene, når parterne kalder reformen solidarisk. Reformen rammer skævt. Vilkårene for både nuværende og kommende fleksjobbere forringes markant. Ser man på de personer, der i dag er i fleksjob, så er der reelt tale om en stavnsbinding, fordi et jobskifte vil betyde en markant nedgang i indtægt.

- Uanset de påstande, forligsparterne er kommet med, så er summen af denne reform uden undtagelse, at vilkårene for fleksjobbere og førtidspensionister bliver forringet. Man presser ydelserne i bund, og man presser personer til at arbejde flere timer, end de kan, siger formand for Danske Handicaporganisationer (DH), Stig Langvad.

Historisk brøler

DH påpeger, at Mette Frederiksen har gjort meget for at sælge aftalen om reformen som en redningsplanke for unge udsatte, som har svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet. Men de såkaldte ressourceforløb, som rettes mod unge, er kun en beskeden delmængde af den samlede reform.

- Dette er en historisk brøler. Med denne reform sætter man mulighederne for at skabe et inkluderende arbejdsmarked mange skridt tilbage, siger Stig Langvad og fortsætter:

- Selv om ressourceforløbene isoleret set er et godt initiativ, så ændrer det ikke ved at reformens grundlæggende præmis er en misforståelse. Der er i dag ikke jobs til personer med nedsat arbejdsevne derude - virksomhederne vil ikke have dem.

Dermed er det ikke antallet af ydelsesmodtagere, der er problemet, men et arbejdsmarked, der har spillet fallit, når det gælder inklusion, mener DH og peger på, at der ikke er nok virksomheder, der efterspørger arbejdskraft fra mennesker med nedsat arbejdsevne.

- Reformudspillet hverken forpligter eller tilskynder virksomhederne til at fastholde og inkludere. Det betyder, at arbejdsgiverne endnu en gang går fri for at tage ansvar, forklarer Stig Langvad.

- Personer med handicap er skuffede og frustrerede. Der er tale om en spareøvelse med store, menneskelige omkostninger, siger DHs formand og understreger, at handicaporganisationerne nu må påtage sig rollen som vagthund:

- Vi vil bide os fast i haserne på denne fadæse og konstant kræve, at man ser realiteterne i øjnene.

DH har skrevet til ministeren for at holde hende oppe på den del, der handler om at skaffe jobs. Det er hun indtil nu gået meget let hen over.

- Det er afgørende, at hun tager denne indsats alvorligt - for uden jobs er reformen intet værd, slutter Stig Langvad.