Forskning - dropfod

Funktionel elektrisk stimulering: Dropfod

Tekst: Birgitte Bjørkman

Bandagist Jan Nielsen har travlt med at teste patienter med dropfod. For der er mange, der kan få stor glæde af et nyt teknologisk hjælpemiddel fra Israel.
– Bioness har kun været i Danmark i et års tid. Ja, så vi har travlt, fortæller Jan Nielsen, der besøger Afdeling for Rygmarvsskader fast hver fjortende dag og er på PTU i Rødovre hver uge.

Nyeste generation

Funktionel Elektrisk Stimulering (FES) er ikke noget nyt. Heller ikke til dropfod. Men med Bioness er den nyeste generation kommet til Danmark.
– Tidligere har man brugt FES elektroder med gel, fortæller Jan Nielsen og forklarer:
– Det fungerer som sådan fint, men det kræver stor præcision at placere elektroderne korrekt. Bioness er derimod baseret på bomuldselektroder, der vædes med vand og derfor ikke kræver samme præcision, fordi de har en større overflade, og vandet ledes bedre … det gør det meget brugervenligt.

Et aktivt løft

Bioness er et intelligent Funktionel Elektronisk Stimulation (FES) system, der anvender elektrisk strøm til aktivering af nerver. Systemet består af en intelligent fodsensor, som måler og analyserer bevægelser i ben og fødder. Når den registrerer, at der tages et skridt, sender den automatisk et elektrisk signal til en lille enhed, der er placeret på peroneusnerven på underbenet. Signalet stimulerer nerverne til de muskler, der får foden til at løfte og bøje sig.
– Resultatet bliver et mere naturligt gangflow. Gangmønstret bliver både mere sikkert og homogent, forklarer Jan Nielsen og viser mig nogle optagelser af en bruger, der går med Bioness. Og det er forbløffende, så stor en forskel der er – med og uden strøm. Den pågældendes gang bliver både langsom og usikker, når strømmen afbrydes.
Teknisk er Bioness overlegent. Systemet opsamler alle data, herunder antal skridt og aktivitetsniveau. Det gør det muligt at tilrettelægge træningssekvenser, registrere udvikling, osv. En opladning varer et døgn. Når systemet ikke aktiveres, går det i dvale, og efter to timer uden brug går det i sleep mode.

Målgruppe

Det er ikke alle med dropfod, der kan få glæde af FES.
– Det kræver, at peroneusnerven er intakt, og at brugeren er kognitiv god.
Til gengæld er det ikke kun nyskadede med inkomplette skader, der kan få glæde af FES. Også hos ældre skadede kan FES have effekt, fortæller Jan Nielsen og beretter om én af hans patienter, der efter 25 år med en inkomplet rygmarvsskade oplevede en effekt af FES.

Sidegevinst

FES kan hos personer med en inkomplet rygmarvsskade erstatte den traditionelle brug af skinne. Modsat skinnen, som er en passiv afhjælpning af dropfod, får man også den sidegevinst, at FES påvirker de eksisterende nervebaner og muskler.
– Vi vækker de nerver, der ikke er i funktion. Nerverne finder en vej – det giver en stor synenergieffekt, forklarer Jan Nielsen og påpeger, at brug af FES giver øget muskelstyrke og mobilitet.
Det sidste nye fra den israelske producent er en lårmodel, der supplerer med at give et aktivt bøj eller stræk af knæet til gangfunktionen.

Bioness koster ca. 37.000 kr. plus moms og tidsforbrug, og spørger man Jan, er det det hele værd.
– Det er et stykke fantastisk hjælpemiddel, der kan hjælpe rigtig mange til en bedre og lettere dagligdag.
Jan Nielsen kan da heller ikke følge med efterspørgslen og er i fuld gang med at oplære både bandagister og terapeuter rundt om i landet. En succes han glæder sig over på patienternes vegne.