Forskning: Spsaticitet

Forskere finder behandling mod spasticitet i mus efter rygmarvsskader

I forsøg med mus har danske forskere undersøgt neuronale mekanismer og fundet en måde til stort set at forhindre, at der udvikles spasticitet efter rygmarvsskader. Det har de gjort ved at bruge allerede godkendt medicin til forhøjet blodtryk, viser et nyt studie fra Københavns Universitet. 

Det vurderes, at 70 procent af dem, som får en rygmarvsskade, langsomt efter skaden udvikler spasticitet. De ufrivillige, vedvarende eller rytmiske sammentrækninger af muskler forhindrer hos mange opnåelse af optimalt funktionsniveau og dermed bedst mulig livskvalitet.

Behandling med kendt lægemiddel

Nu har forskere fra Københavns Universitet fundet en mulig behandling mod udvikling af spasticitet efter en rygmarvsskade. Behandlingen er testet på mus, som efter behandlingen havde ingen eller kun lette tegn på spasticitet.
Musene blev behandlet med stoffet nimodipin, som allerede er et godkendt lægemiddel, der har været anvendt siden 80’erne.
- Vi viser, at nimodipin stort set kan forhindre udviklingen af spasticitet efter rygmarvsskade, hvis det bliver givet tidligt efter skaden og langvarigt. Noget af det mest overraskende og interessante i studiet er, at effekten fortsætter, også efter at behandlingen er stoppet, siger medforfatter Ole Kiehn, professor ved Institut for Neurovidenskab.

Effekten er langvarig

Nimodipin er et lægemiddel, som blandt andet bliver brugt mod forhøjet blodtryk. Forskernes forsøg viste, at behandlingen med nimodipin skal begyndes umiddelbart efter at rygmarvsskaden er sket, ellers virker det ikke. Derudover skal behandlingen fortsætte i lang tid.
I forsøget blev musene behandlet med lægemidlet i seks uger og derefter observeret i ni uger, hvor de udviklede ingen eller kun lette tegn på spasticitet.
Det mest overraskende for forskerne var, at effekten var langvarig.
- Vi havde gættet på, at spasticiteten ville være blokeret så længe, den farmakologiske behandling var i gang. Men vi blev positivt overraskede over at se, at udviklingen af spasticitet forblev blokeret, også efter at vi stoppede den farmakologiske behandling, fortæller medforfatter Carmelo Bellardita, postdoc ved Institut for Neurovidenskab.

Blokeret kalciumkanal

Nimodipin virker ved at blokere kalciumkanaler, der tilhører gruppen af såkaldte L-type kalciumkanaler- som findes i mange nerveceller i rygmarven. I studiet viser forskerne, at effekten af nimodipin skyldes blokering af én bestemt L-type kalciumkanal, den såkaldte CaV1.3-kanal. Det gjorde de ved genetisk at fjerne den type af kalciumkanaler i rygmarven hos musene. Det gav samme resultatet: Udviklingen af spasticitet blev blokeret.
Det er stadig uvist, om nimodipin vil have den samme effekt på spasticitet hos mennesker, da alle forsøgene er lavet på mus. Det spørgsmål vil forskerne nu undersøge nærmere.
- Vi er ganske optimistiske. Men vi kan bestemt ikke vide det. Nimodipin er et godkendt lægemiddel, som let kommer ind i hjernen, og vi vil nu indlede forsøg sammen med andre forskere, hvor vi tester nimodipin på raske forsøgspersoner for at se, hvordan effekten er på forskellige reflekser og motorikken. Derefter kan der potentielt være mulighed for at teste præparatet på personer med spasticitet, slutter Ole Kiehn.

BB/Kilde: sund.ku.dk

De nye resultater er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Science Translational Medicine.
Studiet er støttet af EUs forskningsprogram Horizon 2020, Novo Nordisk Fondens Laureate Program til Ole Kiehn og Læge Sofus Carl Emil Friis og hustru Olga Doris Friis’ legat samt Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

BOKS

I samarbejde med professor Jens Bo Nielsen og lektor Jakob Lorentzen, der er tilknyttet Panum Instituttet, vil Kiehn lab iværksætte test på raske personer med præparatet nimodipin. Efter det er det planen at de to labs skal foretage forsøg med personer med rygmarvsskade i samarbejde med professor Fin Biering-Sørensen fra Klinik for Rygmarvsskader, Rigshospitalet. Der er tilknyttet en ph.d. forsker til projektet, og når etiske ansøgninger er faldet på plads, vil test starte op.