Fremtiden i Vest

Fremtidens rehabilitering i Vestdanmark

Region Midtjylland har truffet en beslutning om fremtiden for rehabiliteringens placering i Vestdanmark. Derfor er der egentlig ingen grund til en større diskussion nu, men jeg vil gerne her præcisere, at RYK står ved alt, hvad vi har skrevet og sagt i denne sag: Vi ønsker et spinalcenter ved Skejby.

Derfor var det også noget af en overraskelse, da vi dagen efter beslutningen finder ud af, at Inger Lauge 12 dage før den endelige beslutning uden vores kendskab havde vendt 180 grader og pludselig også mente, vi burde til Skejby. Se hendes brev

Desværre har regionens beslutning ikke løst vores problemer i Vestdanmark:

1. RYK varetager interesserne for alle rygmarvsskadede (rms) i Danmark, herunder også børn, med syrinx, nontraumatiske, dem med behov for genindlæggelser, de som desværre udskrives til hjemsygehus eller kommunal rehabilitering og nordjyder (jr. høringssvaret fra Region Nordjylland). Alle disse får ikke, eller får ikke tilstrækkelig rehabilitering på Paraplegifunktionen i dag pga. manglende kapacitet. Flere kan sikkert opregnes, herunder det stigende antal, som overlever kræft, men som får en rms. Og alle disse vil heller ikke med en udvidelse fra nuværende 26 til 35 senge + 4 hotelpladser få tilstrækkelig behandling. Og der kan ikke presses flere senge ind på matriklen pga. byggefelter, byggelinjer mod søen og beskyttelse af området. Der burde være ca. 52 senge.

Vi har beregnet, at Paraplegifunktionen i perioden 2000 - 2009 burde have behandlet 8 - otte - gange flere børn end tilfældet. Sejler de børn i sin egen sø?

Derfor er regionens beslutning 22. juni ganske enkelt en katastrofe for disse ovennævnte mennesker, som i sagens natur ikke er synlige for vores medlemmer, da de jo netop ikke er kommet ind i et livslangt forløb på Paraplegifunktionen. De ligger RYK stærkt på sinde.

2. En kommende renovering vil give en dårlig bygning med rumstørrelser og faciliteter på et niveau, som RYK simpelt hen ikke vil byde vores gruppe, hverken i morgen eller 20-30 år frem. Det bliver aldrig et moderne center med rum eller faciliteter, som kan honorere nutidens eller fremtidens krav. Der er faktuelt ikke plads.

3. Organiseringen af vores og de 10-12 øvrige højtspecialiserede funktioner, som man trækker på i dag og endnu mere de næste 20 - 30 år frem kommer ikke til at hænge sammen fysisk, når vi skal være i Viborg og de i Skejby. Og den fysiske nærhed mellem højtspecialiserede funktioner er netop jf. s 49 i Sundhedsstrelsens 1994-redegørelse et vigtigt element i beskrivelsen af et spinalcenter. Derfor kan der definitorisk ikke etableres et spinalcenter i Viborg, når de øvrige funktioner ligger på Skejby.

Jeg sidder tilbage med en underlig fornemmelse, at RYK indtil 12 dage før beslutningen blev truffet
i Vestdanmark var de eneste, som kæmpede med internationale anerkendte sundhedsfaglige argumenter.

Det er kritisabelt, at placeringen af rehabiliteringen af os i Viborg vejede tungere end løsningen af disse tre altafgørende problemstillinger. RYK kæmper hårdt for vores gruppe, hvis behandlingsproblemer nu er cementeret af regionens beslutning. Det stiller os alle meget vanskeligt nu.

Helt spildt har vores anstrengelser dog ikke været. Ifølge regionsrådsformand Bent Hansen har vores høringssvar været medvirkende til at forskningen styrkes for at få status som universitetsklinik og at der oprettes et professorat på klinikken.

Inklusiv mig selv har mange af os vestdanskere heldigvis gode erfaringer og minder fra Paraplegifunktionen. Derfor kan jeg godt forstå følelserne i denne sag. Men vi bliver alle nødt til at få løst de tre ovennævnte problemstillinger – i solidaritet med alle de rms'ere som fremover vil lide under regionens beslutning 22. juni.

Selvfølgelig vægter RYK rekreative omgivelser højt. Det ville også kunne skabes i Skejby.

Der er rigtig mange detaljer at holde rede på. Se bl.a. vores høringssvar som egentlig er en selvstændig udredning. Eller som en topembedsmand sagde til os: "I bruger faktisk flere resurser på dette, end vi i regionen gør".

Regionens beslutning med bilag kan ses her.

Mikkel Bundgaard, formand

Tilbage til oversigten