Ftalater i katetre.

Øget fokus på reducering af ftalater i medicinsk udstyr

Sundhedsstyrelsen har opdateret vejledningen til regioner og kommuner om, hvordan de kan reducere klassificerede ftalater, når de køber medicinsk udstyr.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det er Sundhedsstyrelsens mål at nedsætte menneskers udsættelse for ftalater, der er klassificeret som kræftfremkaldende, skadelige for arveanlæggene eller forplantningsevnen. Derfor har styrelsen udsendt en opdateret vejledning til regioner og kommuner om, hvordan de kan reducere deres indkøb af ftalatholdig medicinsk udstyr. Og det kommer brugere af kateter til gavn.

Glad for øget fokus

Tilbage i 2012 henvendte RYK sig til samtlige kommunalpolitikere i landet samt medlemmer af Handicapråd i en række kommuner for at gøre opmærksom på vigtigheden af at reducere brugen af ftalatholdige katetre i kommunen gennem deres indkøbspolitik. Det gjorde RYK på baggrund af en brugerundersøgelse, der viste, at 19,8% af kateterbrugerne i undersøgelsen svarede ja til, at deres kateter indeholdt ftalater. Dertil kom de personer, der ikke kunne finde det lovpligtige PHT mærke på æsken. 
Derfor er RYK glad for den øgede fokus fra Sundhedsstyrelsen.
- Det kommer også brugere af engangskateter til gode, fortæller næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard.
Flere udbydere har længe tilbudt ftalatfrie kateter, og det er RYKs håb, at landets kommuner fravælger at medtage ftalatholdige kateter i deres varesortiment.

Positiv status

Sundhedsstyrelsen har evalueret brugbarheden samt den overordnede status på området, og resultatet af en interviewundersøgelse blandt kommuner og regioner viser, at der er kendskab til vejledningen, og at reduktion af indkøb af medicinsk udstyr med klassificerede ftalater generelt er et prioriteret indsatsområde. Regioner og kommuner har eksempelvis fokus på klassificerede ftalater i deres udbudskrav og medvirker herigennem til at synliggøre behovet for alternative materialer.

Skal fremgå af mærkning

Desværre anvendes ftalater stadig i katetre, da der ikke er forbud mod at anvende ftalater i medicinsk udstyr. Men det skal fremgå af mærkningen, hvis der er anvendt bestemte typer af klassificerede ftalater. Udstyret skal være mærket med et trekantsymbol og forkortelsen PHT, og ved siden af symbolet skal der stå, hvilke ftalater, det indeholder. Det kan fx være DEHP, BBP eller DBP.
- Man skal være opmærksom på, at det ikke nødvendigvis står på indpakningen af det enkelte kateter, men på æsken, påpeger Mikkel Bundgaard.
Der er i dag 12 mærkningspligtige ftalater. Listen over disse finder man i den opdaterede vejledning, som også indeholder en beskrivelse af den nyeste viden om sikkerheden ved ftalater i medicinsk udstyr.

I 2013 blev vejledningen til regioner og kommuner om reduktion af klassificerede ftalater ved indkøb af medicinsk udstyr udgivet. Den opdaterede vejledning finder man på sundhedsstyrelsen.dk

Medlemmer af RYK, der har problemer med bevilling af ftalatfri kateter, er velkomne til at tage kontakt til Mikkel Bundgaard på mail: mikkel@ryk.dk