Ftalater i katetre

Sundhedsskadelige stoffer i katetre

Tekst: Mikkel Bundgaard

Da katetre er kategoriserede som medicinsk udstyr, må de godt indeholde ftalater. Ftalater bruges til at blødgøre plastic, men er mistænkt for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende.
Efterhånden findes der gode alternativer til ftalater til at give katetre den rette bøjelighed, og heldigvis er der et bredt udvalg af ftalatfrie katetre på markedet. Desværre anvendes ftalater stadig i nogle katetre, som en række kommuner har valgt at medtage i deres varesortiment.

Høringssvar

RYK har i flere år givet høringssvar, når kommunerne har lavet nye indkøbsaftaler på katetre. Her har vi understreget, at vi anbefaler kommunerne at prioritere katetre uden ftalater og pvc. Vi ved ikke, i hvor stort omfang, katetre med ftalater stadig bliver brugt i landets kommuner, men det er vores klare opfattelse, at det er mindre og mindre. Det er baseret på de udkast til indkøbsaftaler, som vi giver høringssvar til.

Indeholder dit kateter ftalater?

Hvis et kateter indeholder ftalater, skal det fremgå af emballagen. Det markeres med en sort trekant, hvori der står PHT indeni. Ved siden af mærket er angivet, hvilken type ftalat det er. Det kan fx være DEHP, BBP eller DBP. Bemærk, at det ikke nødvendigvis står på indpakningen af det enkelte kateter, men på æsken.

RYK lavede i maj 2012 en spørgeundersøgelse som viste, at 19,8% af respondenterne brugte katetre med ftalater. 49.8 % svarede, at deres kateter ikke indeholder ftalater.