Genoptræningsophold har givet tryghed

Tekst: Lotte Tobiasen, september 2012

Anne var for halvandet år siden på et fire-ugers genoptræningsophold på Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg.

Genoptræningen gav Anne nogle flere kræfter, men hun oplevede desværre, at disse langsomt forsvandt igen, da hun kom hjem. På trods af det, er Anne glad for, at hun gjorde det. Hun har nemlig fået noget andet med sig hjem.

- Det største udbytte af opholdet er nok, at jeg nu oplever en stor tryghed i at vide, at der er et sted, jeg kan ringe hen, hvis jeg har nogle problemer eller spørgsmål på grund af min rygmarvsskade. Det er så rart at have kontakt med nogle, der har forstand på det, konstaterer en glad Anne.

Anne har ikke tidligere været til nogen form for kontrol af sin blære eller nyrer, men VCR henviste hende til flere undersøgelser, og hun er nu kommet ind i et kontrolsystem.

- Jeg deltog på et seminar i RYK om senskader. Der hørte jeg en urinvejskirurg fortælle om, hvor vigtigt det er at få kontrolleret nyrefunktionen, da man som rygmarvsskadet kan få nogle skader på nyrerne. Det blev jeg lidt chokeret over at høre, da jeg absolut intet havde fået at vide om det før, fortæller Anne, der nu regelmæssigt går til tjek af sine nyrer.

Et andet og meget konkret udbytte af kontakten til VCR er, at Anne blev henvist til vederlagsfri fysioterapi.

- Fysioterapeuten på VCR tog kontakt til en klinik her i byen, og nu går jeg til fysioterapi to gange om ugen. Det er jeg glad for.

Udover et styrketræningsprogram, som fysioterapeuten har givet hende, får hun også ultralyd og massage mod de spændinger, hun får i nakke og skuldre.

På VCR var Anne for første gang sammen med ligestillede, og det var lidt af en øjenåbner for hende.

- Jeg var nok den, der kunne bevæge mig mest, og jeg så, at det jo kunne være gået meget værre. Det synes jeg faktisk, var en positiv oplevelse for mig.

Opholdet på VCR har en positiv psykologisk effekt på den måde, at hun nu er blevet afklaret med, at tingene er, som de er.

- Jeg føler, at jeg er kommet omkring alt, hvad der er at gøre i forhold til min rygmarvsskade, og jeg bruger ikke længere energi på at tænke på, om der mon er andet, der kan hjælpe mig, slutter Anne, som er glad for al den hjælp, hun har fået.

Kort om Anne

Alder: 70
Familie: Gift og mor til tre voksne børn
Beskæftigelse: Folkepensionist
Diagnose: Non-traumatisk inkomplet tetraplegi
Følger: Nedsat gangfunktion (går med rollator), føleforstyrrelser, nervesmerter og inkontinens
Rygmarvsskadens varighed: 4 år
Anne vil gerne være anonym. Hendes identitet er redaktionen bekendt.

Læs mere om Anne

Nattesøvnen ødelagt af toiletbesøg

Rygmarvsskadens begrænsende konsekvenser

Jeg betaler gerne selv for at få en større frihed

Opsøg og du skal få den rette hjælp

Når informationerne udebliver