HANDICAPOMRÅDET FORFRA: HER ER DANSK HANDICAP FORBUNDS FORSLAG TIL REFORM AF HANDICAPOMRÅDET

Tirsdag præsenterer Dansk Handicap Forbund forslaget ”Handicapområdet forfra”, som med borgeren i centrum foreslår at reformere området markant. Det er en foreløbig kulmination på massiv kritik af området, som kalder på konkrete løsninger.

04. maj 2021

Tirsdag blev borgerforslaget om at ’fjerne handicapområdet fra kommunerne’ fra borgerbevægelsen #enmillionstemmer behandlet i Folketinget. Forslaget er et meget markant udtryk for behovet for forandring – ikke mere snak og kosmetik – men forandring, som i en egentlig reformering af handicapområdet.

Også i Dansk Handicap Forbund har vi et klart billede af, hvordan vi ser en reform af området.

LÆS FORSLAGET: HANDICAPOMRÅDET FORFRA

Med udgangspunkt i det enkelte mennesker, foreslår Dansk Handicap Forbund denne reform af handicapområdet.Med udgangspunkt i det enkelte mennesker, foreslår Dansk Handicap Forbund denne reform af handicapområdet.

Det skal være en reform, ligesom mange andre har meldt ud, som fokuserer på, at man skal have den fagligt korrekte afgørelse fra starten.

”Vil vi det, så skal der opbygges et tværgående niveau af specialister, som allerede i visitationsprocessen kan sikre, at de vurderinger, der foretages, er korrekte. De skal ikke kunne tilsidesættes, og der skal være en medfinansiering, så udgifterne ikke alene hviler på den lokale kommuneøkonomi,” siger landsformand Susanne Olsen fra Dansk Handicap Forbund.

Både i den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde, og i de mange udmeldinger om forandringer af området fra forskellige interessenter, som ønsker forandring, er der risiko for, at diskussionerne kan blive meget abstrakte og langt fra den virkelighed, som borgeren står i. Det prøver vi med vores forslag at gøre noget ved med konkrete beskrivelser af en borgerrejse i et reformeret system.

SUSANNE OLSEN, LANDSFORMAND

Dansk Handicap Forbund er et medlemsstyret forbund med øje for medlemmerne i alt, hvad forbundet gør. Derfor tager forslaget ”Handicapområdet forfra” udgangspunkt i den enkelte borgers ideelle rejse gennem et helt nyt system, som sætter mennesket over systemet.

Konkrete bud på løsninger 
Forslaget fra Dansk Handicap Forbund udspringer af et ønske om at spille ind med konkrete politiske løsninger, som politikerne kan tage og bruge i forhandlingerne, og som samtidig kan gøre, at vi kommer hurtigt i mål med at få løst problemerne på området, mener Susanne Olsen.

"Både i den igangværende evaluering af det specialiserede socialområde, og i de mange udmeldinger om forandringer af området fra forskellige interessenter, som ønsker forandring, er der risiko for, at diskussionerne kan blive meget abstrakte og langt fra den virkelighed, som borgeren står i. Det prøver vi med vores forslag at gøre noget ved med konkrete beskrivelser af en borgerrejse i et reformeret system," konstaterer landsformand Susanne Olsen.

Forslaget ”Handicapområdet forfra” er sendt til Folketingets handicapordførere og medlemmer af Folketingets Social- og Ældreudvalg.

 

Attachments: