Højskoleophold

Tilskud til højskoleophold/kørsel fra kommunen

Puljepenge

Nogle kommuner afsætter puljepenge til tilskud til højskoleophold/ferie. Reglerne for, hvem der kan få tilskud, hvad der kan opnås tilskud til og tilskuddets størrelse er forskellige fra kommune til kommune.
Der er følgende muligheder for tilskud/dækning af eget ophold og/eller kørselsudgifter:

Når man har fået tilkendt pension efter 1. januar 2003, er på arbejdsmarked, eller har § 96-hjælperordning
Man kan søge hjælp efter Serviceloven § 100, som omhandler merudgifter i forbindelse med handicap. Henvis til punkt 104 i vejledningen til Servicelovens § 100.

Når man har fået tilkendt pension før 1. januar 2003
Man kan søge om personligt tillæg efter Pensionsloven.

Når man f.eks. modtager sygedagpenge, kontanthjælp eller revalideringsydelse
Man kan søge om dækning af enkeltudgifter efter Aktivloven og Serviceloven § 100.

Når man er en børnefamilie
Der er forskellige muligheder efter bestemmelser, der omhandler børns tarv og trivsel.

Generelt

For alle ovenstående muligheder gælder det, at der skal foreligge en konkret skriftlig eller mundtlig ansøgning. Kommunen afgør sagen ud fra en vurdering af de økonomiske og/eller sociale forhold.

Gode råd

Lav så vidt muligt en skriftlig ansøgning.
Beskriv, hvorfor det handicaprelaterede kursus er væsentligt for dig.
Bed altid om en skriftlig, begrundet afgørelse med ankevejledning. Det har du krav på også, hvis din ansøgning er mundtlig.

Ansøgning om hjælp til dækning af udgift til hjælper

Skal du have en hjælper med, kan du bruge filen herunder som skabelon til ansøgningen.

Dokumenter