Idræt: Sportsfreak og kortnørd

Tekst: Gunnar Evers

Søren Saxtorph og hans kone Maria har fundet en sportsgren, de kan dyrke sammen, selvomSøren er tetraplegiker og Maria er fodgænger.De dyrker en alternativ form for orienteringsløb,kaldet præcisionsorientering, hvor det merehandler om evnen til at læse kort end at kommeførst i mål.

RYK!s udsendte har mødt Søren til en snak om

denne endnu lidt skjulte sportsgren.

- Før jeg kom til skade for syv år siden, var

Maria og jeg begge aktive orienteringslø-

bere, fortæller 40-årige Søren Saxtorph,

som jeg har sat stævne i ægteparrets hjem i

Kongens Lyngby.

- Kombinationen af naturoplevelser og

aktiv brug af krop og hjerne har altid tiltaltos, og det var derfor et stort tab, da jeg ikkelængere kunne være med. Jeg havde godt

nok hørt om Præ-O, men opfattede det som

et surrogat for den rigtige vare.

Maria fortsatte med orienteringsløb, mens

Søren kastede sig over kørestolsrugby. Men

for to år siden prøvede de sammen Præ-O

på DHIFs sommerkursus på Egmont

Højskolen.

- Vi fandt ud af, at det ikke er så tosset

endda, fortæller Søren og sender mig et

skævt smil.

En lille, eksklusiv sportsgren

- Præ-O var – og er, en meget lille sports-

gren i Danmark. Faktisk er der kun ganske få udøvere i Jylland, så Maria og jeg blev enige om at forsøge at få sporten i gang i Østdanmark, beretter Søren og fortsætter:

- Det er en fantastisk sportsgren, fordi det ikke handler om at kunne løbe hurtigst. Det er evnen til at læse kort og bruge hjernen, der er det primære, så derfor kan gående og kørestolsbrugere deltage på lige fod. Søren fortæller, at en del knæopererede og

mennesker med hjerteproblemer dyrker

sporten seriøst. Herhjemme har det endnuikke rigtig vakt genklang hos kørestolsbru-gere, måske fordi folk ikke ved, at sporteneksisterer.

- Sidste år var jeg på Hornbæk for at intro-

ducere Præ-O for nyindlagte, og da var

mange begejstrede, så det skal nok komme.

Internationale stævner

og mesterskaber

- I Sverige, hvor sporten er meget mere udbredt, findes elitebaner, hvor vi gerne deltager i konkurrencer, fortæller Søren. - Der er virkelig hård konkurrence, og jeg ender som oftest midt i feltet, måske på top 10, hvis jeg har en god dag. Sidste år deltog Søren og Maria i VM i Ungarn. Her stillede 20 nationer op og Søren blev nummer 33 ud af 47 deltagere. I

år holder parret sommerferie ved at deltage

i forskellige stævner i Sverige, og de slutter

af med VM i Trondheim i Norge.

- Det koster naturligvis noget, når man gerne vil deltage både nationalt og interna- tionalt, siger Søren og fortsætter: - Der er ikke særlig stor bevågenhed om sporten hos eventuelle sponsorer, men vi har prioriteret, at vi gerne vil deltage så meget, vi økonomisk har mulighed for.

Kortlæsning på job og i fritid

Udover deltagelse i selve sporten, arbejder

Søren også med afmærkning og lægning af

baner.

- De danske statsskove er alle sammen

kortlagte. Det betyder, at der findes oriente-

ringskort over hver en lille plet.

Søren er uddannet ingeniør og ansat hos

Krak-Eniro, hvor han arbejder med data og

ændringer til kortbøger og internet. - Det er selvfølgelig en fordel for mig, at jeg i forvejen er god til at læse kort. Men så svært er det heller ikke, og med lidt øvelse

kan alle blive gode til det. Hvis jeg er i tvivl,

benytter jeg mig af lidt kvalificeret gætteri

Når der skal lægges en ny bane, opsøger

Søren først den skov, hvor banen skal være,for at se om kortet passer, eller om der skallaves nogle korrektioner.

- Det kan være en stor sten, der ikke er der mere, eller en grøft, der ikke er så dyb som kortet siger. Efter et par ture i skoven fortsætter Sørens arbejde med kort og PC derhjemme, så kor- tet og banen bliver så nøjagtig som overho-

vedet muligt.

- Derefter går turen tilbage til skoven for at opsætte posterne, og så er det sådan set bare at gå i gang med løbet.

Udfordringer i el-stol

Søren bruger el-stol under løbene, og det er

sket, at han er kørt fast.

- Så er det godt med nogle gode hjælpere. Man må gerne bruge hjælpere – så længe de ikke hjælper med at læse posterne, smiler

Søren og fortæller videre:

- Orienteringsmæssigt er Præ-O lige så

udfordrende som almindeligt oriente-

ringsløb. Kortlæsningen er stort set ogsåden samme, og det sociale samvær, hvorposterne og ruten diskuteres efter løbet,ligeså.

- Specielt de svenske skove er smukke at løbe i. Sommetider kan man dog blive så grebet af at løse posterne undervejs, at man helt glemmer at kigge på naturen.

Søren slutter:

- Det har klart givet et løft til Marias og mitforhold, at vi igen kan dyrke en sport sam-men, som vi begge går meget op i

Det var en broget forsamling af men-

nesker, jeg mødte – unge og knapt

så unge, kørestolsbrugere og gående, men

fælles for alle var interessen for at bevæge sig i naturen. Heldigvis er det tilladt at have hjælpere med til præcisionsorientering til at få stolen over de værste forhindringer på skovstierne, så i dagens anledning var mine egne to piger udnævnt til skubbere. Det skulle vise sig, de fik lov at arbejde.

Orienteringsløb på hjul

Normalt er orienteringsløb en balance mellem at være hurtig og evnen til at læse et kort korrekt, men ved Præ-O – som sporten kaldes – er hovedvægten lagt på at være en dygtig kortlæser, mens tidsfaktoren ikke er

helt så vigtig. Der er dog et sluttidspunkt,

hvor man skal have gennemført ruten for at

undgå strafpoint.

Hele ideen er, at hver gang man kommer til

en post, er der fire flag inde i terrænet, og så gælder det om at vælge det flag, der er placeret nøjagtigt som markeret på kortet. Det er ikke tilladt at gå hen til flagene. Man skal blive på stien og ved hjælp af kort og kompas bestemme sig for det rigtige flag.

Op og ned af bakkerne

Selv om jeg er vant til at drive sport, fik

både pigerne og jeg vores sag for, når stolen kørte i et mudderhul, eller der var andre forhindringer på skovvejene. Og for en uer- faren kortlæser som mig var det ret svært at vurdere, hvilken post der var den rigtige.

Et par af posterne skulle løses på tid, så der stod en kontrollant og tog tid fra postbe- skrivelsen blev udleveret og til jeg afgav svar. Det er for at undgå pointlighed. Hvis flere har lige mange rigtige poster, så bliver

tiden afgørende.

Beskidte over målstregen

Et godt stykke tid efter sluttidspunktet

kom et par meget beskidte piger og en træt

far i en ualmindelig beskidt kørestol over

målstregen.

Det blev ikke den dag, jeg kom op i eliten i denne sportsgren, men det havde været en dejlig dag i naturen, hvor kroppen blev brugt med alt, hvad der var i den, og det skal bestemt prøves igen, for jeg er sikker på, at det kan jeg gøre meget bedre

FAKTA

Præ-O er at finde vej på egen hånd via kort og kompas. Man skal finde posterne, som er indtegnet på kor- tet og derefter vælge den rigtige postskærm. Hvis tidsgrænsen overskrides, giver det strafpoint. Det har ingen betydning, hvornår man kommer i mål inden for tidsgrænsen. Det er antallet af rigtige poster, der er afgørende. Ved hver post er der op til fire flag. Det gælder om at vælge flaget med den rigtige placering i relation til afmærkningen på kortet. Flere poster skal løses på tid. Hvis flere deltagere har lige mange poster rigtige, er det den, der har løst tidsposterne hurtigst, der vinder. Der findes et udvalg for Præ-O

under DHIF. Se dhif.dk. Ballerup Orienteringsklub: orientering.dk/ballerup