Internaionalt. Symposium på VCR

Vestdansk Center for Rygmarvsskade fejrede åbningen af centrets nye rammer med et todages symposium inden den officielle indvielse. RYK! magasin var med.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Flere end 100 gæster fra ind- og udland deltog, da Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) markerede åbningen af deres nye byggeri med et to dages symposium. Og det var et glad personale, der tog imod de mange gæster.

Historisk rids

Symposiet blev indledt med velkomst af klinikchef for VCR, Rikke Middelhede Hansen, og herefter gav professor Fin Biering-Sørensen bl.a. et kort historisk rids af den vestdanske rygmarvsskadebehandling, der startede i Hald Ege for over 50 år siden og siden flyttede til matriklen ved Søndersø i Viborg.

Gæstetaler fra ind- og udland

Herefter var der gæstetalere var fra ind- og udland: professor Nanna Finnerup fra Dansk Smerteforskningscenter i Århus, professor i medicinsk gastroenterologi Klaus Krogh fra Århus Universitetshospital, Jens Sønksen, der er professor i urologi ved Københavns Universitet og leder af Urologisk Research Center på Herlev Hospital, professor Fin Biering-Sørensen fra Afdeling for Rygmarvsskader, professor Hans Jørgen Kirkeby fra Afdeling for Urologi på Århus Universitetshospital samt oplægsholdere fra Australien, Belgien, Norge og Sverige, der alle fra deres felt bidrog med viden og indsigt i forskning og behandling af rygmarvsskadede.
VCR bidrog også med oplægsholdere, bl.a. Ellen Merete Hagen, der er forskningsansvarlig for centrets laboratorium om autonom dysfunktion.

Bred vifte

Jørgen Vibjerg, der er fysioterapeut og forskningsassistent ved VCR, glæder sig over, at VCR kunne tiltrække både internationale og nationale deltagere til symposiet:
- Det er naturligt at markere en åbning som denne. Det er en god anledning til at invitere samarbejdspartnere, pleje netværket og få sat VCR på landkortet.
Dagen understregede bredden af samarbejdspartnere, som VCR har opbygget, både blandt oplægsholdere og deltagere.
- Programmet var en bred sammensat vifte af spændende oplæg af både terapeuter, forskere og brugere.

Regeneration af nerver

Blandt oplægsholderne fremhæver Jørgen Vibjerg bl.a. professor Michael Svensson fra Karolinska Universitetshospital i Stockholm, der fremlagde overraskende forskningsresultater på regeneration af nerver hos rygmarvsskadede mus.
- Det er lykkedes det svenske forskerhold at dirigere nerverne i rygmarven, så de vokser præcist. Det er forskning med meget lovende perspektiver.
Både VCR og Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk kommer til at indgå i et samarbejde med instituttet på Karolinska.
- Vi ansøger i øjeblikket om at afprøve nye tiltag, når det gælder kirurgiske indgreb hos rygmarvsskadede, og der er ligeledes søgt midler til projektet.
Næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard, der deltog i symposiet, bed også mærke i indlægget fra den svenske professor:
 - Det var interessant at høre hans præsentation, som også viser, at forskerne i Stockholm kan arbejde tværfagligt – netop som vi ønsker os det i RYKs forskningsgruppe Gå Johnny.

Toneangivende australier

På spørgsmålet om hvilket indlæg på symposiet, udviklingsterapeut på VCR Dorte Hoffmann ønsker at fremhæve, svarer hun begejstret den australske professor og fysioterapeut Lisa Harvey.
- Lisa Harvey har sat standard for det terapeutiske arbejde med rygmarvsskadede. Hun arbejder på et meget højt fagligt niveau, og vi kan hente stor viden og indsigt i hendes analytiske tilgang, hvor hun også har stor fokus på den enkeltes behov i forhold til funktionstræning, herunder også forbedring af håndfunktion.
Dorte Hoffmann fortsætter:
- Lisa Harvey er også den terapeut, som har gjort et kæmpe arbejde i forhold til ISCoS’ e-learning, der anvendes over hele verden. Hun er ikke mindst fortaler for, at viden om rygmarvsskadede skal deles, og at viden skal være tilgængeligt og gratis for alle. Lisa Harvey er internationalt toneangivende, og derfor var det med en vis stolthed, at vi kunne præsentere hende på symposiet.

International og nordisk base

Mikkel Bundgaard finder professor Fin Biering-Sørensens indlæg om opbygningen af den internationale rygmarvsskadedatabase interessant.
- Det er jo ingen nyhed, men det er altid inspirerende at høre Fins entusiasme.
Og for dem, der ikke har hørt om basen før: Der er i alt 19 såkaldte Basic Data Set, som 18 lande og 5 kontinenter i dag har tilsluttet sig. Det giver en imponerende viden og indsigt i behandling og rehabilitering af rygmarvsskadede på tværs af lande og kulturer. Viden som også kan bruges til statistiske beregninger.
Jørgen Vibjerg nævner også arbejdet med den fælles nordiske database, som professor Fin Biering-Sørensen er fortaler for.
- En sådan base giver mulighed for at samle specifik data fra de nordiske lande og løfte forskningen til et internationalt højt forskningsniveau.

Forskning på VCR

Viggo Rasmussen, der er formand for RYKs forskningsgruppe Gå Johnny, roser Vestdansk Center for Rygmarvsskade for at tage initiativ til et sådant symposium med både danske og udenlandske kapaciteter.
- Det giver et vigtigt puf til den forskningsmæssige indsats. Det er godt, at VCR er med til at markere Vestdanmark og både byder ind med forskning og søger samarbejde på tværs af regionerne og lande, fortæller Viggo Rasmussen og fortsætter:
- Jeg ser symposiet som et startskud til at løfte forskningsindsatsen på VCR, og det er der nu gode fysiske rammer og økonomiske midler til.

Brugervinkel

Der var også en enkelt brugervinkel  blandt oplæggene. Præsident for European Spinal Cord Injury Federation (ESCIF), Jane Horsewell holdt et indlæg om ESCIFs arbejde og ønsket om at skabe en fælles europæisk stemme for brugersynspunkter. Det var et relevant indlæg om ESCIFs visioner og om vigtigheden af at blive hørt og set. Som Jane afsluttede sit oplæg: ”Nothing about us, without us!”.
Og det er Mikkel helt enig i.
- Det var et forfriskende indlæg med kritiske toner, som perspektiverede rehabiliteringen i Danmark til de øvrige europæiske landes rehabilitering.
Viggo Rasmussen føjer til:
- Jane Horsewell kom med nogle skarpe bemærkninger i forhold til kvalitetetsudvikling. Hun påpegede, at på mange andre områder evaluerer man, og hun lagde dermed op til, at evaluering af patientforløb bør spille en synlig rolle med det for øje at blive bedre til at behandle og rehabilitere. Det var et fint og vigtigt indslag på symposiet.

Networking

Programmet var tæt, og det tillod ikke mange spørgsmål mellem oplæggene. De korte pauser, der var indlagt i programmet, var kærkomne; ikke mindst til gode snakke på tværs af lande og faglig baggrund.
Mikkel Bundgaard fortæller:
- Det er altid godt at hilse på vores gode samarbejdspartnere og møde nye, som kan være interessante at inddrage i fremtidigt, tværfagligt arbejde. 

Rikke Middelhede Hansen sluttede af med en tak til oplægsholdere og de mange fremmødte.