Kørestolsbasket - den usynlige sport

Tekst: Ane Rønn-Poulsen

26-årige Jacob Dahl er måske Danmarksbedste kørestolsbasketspiller. Han har spilleti stort set samtlige danske klubber – derdesværre ikke tæller ret mange. Selv omsporten kan dyrkes af spillere med mangeforskellige typer handicap, er den ikke særligudbredt herhjemme. Nu vil Jacob Dahl slå etslag for den hurtige sport.

 Tidligere på året stillede Jacob Dahl op for det svenske kørestolsbasket- hold Norrbacka i Malmø Open.

Men kun i denne turnering. Til daglig spil-

ler han i Århus, men han har trappet ned,

og aktiviteten er ikke så høj som tidligere

for danskeren, der har spillet i både Sverige,

Spanien og Italien.

– Niveauet er ti gange højere i Sverige end i

Danmark – og det er ikke overdrevet. Vi harkun fire hold herhjemme, så jeg spiller mestfor hyggens skyld nu, siger Jacob Dahl, derer rygmarvsskadet og i sit civile liv læser tilergoterapeut.

Rekruttering afgørende

- Niveauet i den svenske basketliga er utrolig højt. Holdene møder hinanden fire gange i sæsonen, og derefter er der slutspil, fortæller Jacob, der tror, at forskellen på det sportslige niveau i dansk og svensk køre- stolsbasket skal findes i rekrutteringen. – Svenskerne var for år tilbage rigtig gode til at rekruttere nye spillere, og derfor fik de hurtigt et godt landshold, der har deltaget ved De Paralympiske Lege adskillige gange. Og de er stadig gode til at rekruttere nye, unge talenter – på gymnasiet i Norrköping har de fx en linje for kørestolsbasket. De træner hver dag, og så bliver niveauet

derefter.

De mange gode resultater fra det svenske landshold har fået det svenske basketball- forbund – som kørestolsbasket hører under – til at støtte op om holdet og løbende sørge for, at der er ressourcer nok omkring holdet. I Danmark har sporten slet ikke

samme fodfæste.

– I Danmark skal man vise resultater, før der bliver postet penge eller ressourcer i sporten. Men uden tid og penge er det svært at opnå resultater. Så hvis du vil opnå

noget som dansk kørestolsbasketspiller,så skal du søge til udlandet, lyder Jacobsvurdering.

Ambitioner i udlandet

Jacob Dahl taler af erfaring og tog selv sagen i egen hånd, da han ikke kunne få opfyldt ambitionerne herhjemme. I 2005 skrev han kontrakt med den spanske klub Amfiv Vital-Vigo, og efter en sæson gik turen til italienske GSD Anmic Sassari. Her spil- lede danskeren i sæsonen 2006, inden han

flyttede tilbage til Sjælland og spillede for

Malmø.

– Det var fedt at spille på højeste niveau – men lidt ærgerligt ikke at kunne drive det hele vejen herhjemme og komme med til De Paralympiske Lege for eksempel. Kørestolsbasket er en meget seværdig og publikumsvenlig sportsgren, og i Spanien

spillede Jacob som professionel for flere

hundrede tilskuere hver eneste weekend,

ligesom tv-dækning og spillerlønninger var

en fast del af gamet.

– Sådan er det ikke mere, smiler Jacob.

Sportseminar for skadede soldater

– Det er svært med en holdsport i et lille land som Danmark, selv om der egentlig er en hel del potentielle spillere. I Tyskland

sætter man ikke-handicappede spillere, der

eksempelvis har fået en korsbåndsskade og ikke længere kan spille gående basket, i en stol og træner dem i at køre rigtigt. Man behøver ikke at have et egentligt handicap, så der er mange muligheder – men rekrut- teringen er stort set ikke-eksisterende herhjemme, desværre, siger Jacob, der selv tog initiativ til at synliggøre sporten over for skadede danske soldater ved et sportsseminar i Vejen Idrætscenter i juni måned. – Det var en god mulighed for at synliggøre sporten over for en oplagt målgruppe, og det kan forhåbentlig være med til at lokke flere ud i klubberne.

Også på DHIFs sommerkursus på Egmont

Højskolen i juli lykkedes det at rekruttere

12 spillere.

- Vi er nogle spillere, som gerne vil gøre en indsats for at fremme sporten, og på vores senste landsmøde har vi planlagt en række nye, spændende rekrutteringstiltag i efter- året, slutter Jacob, der håber, at det også lykkes at få et landshold op at stå..

FAKTA

Hvad er kørestolsbasket?

Kørestolsbasket spilles efter samme

regler som gående basket. Det foregår på en almindelig basketbane med almin- delig kurvehøjde, og hvert hold har fem spillere på banen ad gangen. Der spilles i specialbyggede stole, der er tilpasset til hver enkelt spiller. Basketstolene udmærker sig ved at have skråtstillede

hjul for at være nemmere at manøvrere.Nye spillere kan som oftest låne basket-stole i klubberne.

Hvem kan spille kørestolsbasket?

Kørestolsbasket er den handicapidræt,

der har den bredeste målgruppe. Det vil

sige, at alle lige fra rygmarvsskadede til

folk med dårligt knæ kan spille med. Det

eneste, det kræver, er en god armfunk-

tion. I kørestolsbasket tildeles spillerne

point fra 1 – 4½ alt efter graden af deres

funktionsnedsættelse. De fem spillere,

som holdet har på banen, må sammen- lagt max. udgøre 14½ point. I Danmark er almindeligt gående velkommen til at

spille med, og de vil så tælle fem point.

Kontakt

På kørestolsbasket.dk finder man info om klubber og events som fx rekrutte- ringssamlinger, turneringsdage osv. Der er pt. tre aktive klubber i Danmark, men det er planen, at der skal komme klub- ber i Aalborg, Sorø og København. Kontakter: Viborg: Træner Michael Holm, tlf. 22 51 23 92 eller mail: kaczor-

holm@youmail.dk. Århus: Formand

Annette Riis Mikkelsen, tlf. 22 99 94

34 eller mail: annette-rimi@post.tele.

dk. Odense: Holdleder Flemming

Stephansen, tlf. 40 40 55 25 eller mail:

fstephansen@webspeed.dk