Kørselsgodtgørelse

RYK yder kørselsgodtgørelse til visse arrangementer (weekendseminarer og generalforsamling). Vi yder ikke godtgørelse til f.eks. sommerkursus og cafe-aftener. Se i øvrigt invitationen til arrangementet, hvis du er i tvivl. For RYKs tillidsfolk gives der kørepenge i forbindelse med deres aktiviteter i RYK. Se nedenstående.

Regler for medlemmer:

Der ydes kørselsgodtgørelse for medlemmer med 2 kr./km + færge/bro (handicap-brobizz takst) ved samkørsel. Ved solokørsel godtgøres halvdelen. Vi opfordrer naturligvis til at fylde bilen. Ved kørsel fra yderområder kan kassereren dispensere fra denne regel efter aftale. Anvendes offentlig transport (eller handicapkørsel) godtgøres det fulde beløb. Evt. taxakørsel skal godkendes på forhånd. Samkørsel defineres som mindst to betalende RYK-medlemmer i samme bil.

Regler for tillidsfolk:

Hvis tillidsfolk deltager ved RYKs arrangementer som menige deltagere, gælder de samme regler som for medlemmer.

Til arbejdende tillidsfolk i RYK regi, ydes der ved kørsel i egen bil godtgørelse (2/5 2010: 3,00 kr/km) + færge/bro (dog max handicap-brobizz). Arbejde i Dansk Handicap Forbunds regi honoreres med DHFs egen takst (1/7 2010: 2,50 kr/km).

Ved rejse med offentlige transportmidler (inkl. handicapkørsel), refunderes den billigst mulige løsning. Evt. taxakørsel skal aftales på forhånd. Der skal i videst muligt omfang arrangeres samkørsel, når flere skal deltage i samme arrangement.

Ved seminarer og generalforsamlinger ydes der efter ovenstående regler til planlæggere, foredragsholdere og andre, der er aktive i forbindelse med arrangementet. For alle andre tillidsfolk gælder samme regler som for andre medlemmer.

Kørselsgodtgørelse

Bilaget udfyldes og sendes til kassereren for refusion af udgifter.

Rejse og diætafregning her