Leder

Kommune- og regionsvalg, gående rygmarvsskadede og Viborg

Denne leder er tredelt, som det vil fremgå af overskriften.

Når du sidder med dette RYK! i hænderne eller på skærmen, er valget til regioner og kommunerne for længst overstået, og man har sandsynligvis også opgjort, hvem der har besat pladserne. Det vil så vise sig igen, at ikke ret mange pladser er besat af personer med et handicap. Det er selvfølgelig beklageligt, men også ret forståeligt. Det at sidde i en sådan bestyrelse kræver uhyggeligt meget, og det er værd at tage hatten af for dem, der på trods af en mere besværlig hverdag end andre tager handsken op.
I den forbindelse skal det bemærkes, at vores redaktør Birgitte Bjørkman stiller op i Herlev, og at tidligere formand Anders J. Andersen stiller op i Vordingborg.

Nu skal vi også lige betænke, at det ikke er sådan, at personer med handicap ligger på den lade side. Vi kan bare kigge på vores egen organisation. Hvor mange er ikke dybt engageret i den. Tager man en overordnet betragtning, så er der rigtig mange fra vores stand, der er involveret i og tager et stort slæb med politik, det er bare i selve handicappolitikken i foreningerne.
Der er 98 Handicapråd, der skal besættes med fire personer fra vores rækker. Der er tilsvarende Lokale Beskæftigelsesråd med to deltagere. Der er 32 forskellige såkaldte patientforeninger med bestyrelser og daglige kontaktmuligheder samt med kredse og lokalforeninger. Alt i alt giver det heldigvis en god portion involverede personer, der så ikke har tid og kræfter til de omtalte kommunal- og regionsbestyrelser.
Alle, der kan og vil, leverer varen efter bedste evne, og lad os håbe, at de også præger de ikke-handicappede politikere.

RYKs formand, Lotte Tobiasen har fundet et uopdyrket område inden for vores område, nemlig de gående rygmarvsskadede. Hun har gjort et kæmpe arbejde, som har resulteret i to temadage, en folder samt en hel masse artikler lagt ind på vores hjemmeside.
De to temadage viser, at der er ramt rigtigt. Denne gruppe af rygmarvsskadede har været overladt til sig selv i forvisning om, at de var de eneste. Det er de ikke, de er lige så velkomne i gruppen som vi andre og kan bibringe en stor del nye facetter til gavn for os alle.

Vestdansk Center for Rygmarvsskadede er under ny- og ombygning som bekendt. Vi skal nu kigge fremad og lade fortiden hvile. Vi skal arbejde målrettet på at få det bedst mulige og optimale forhold til stedet. Viborg er villig, og vi er villige.
Vi har i det forløbne års tid været i rigtig mange dialoger med Viborgs personale. Vi har lavet rigtig mange tiltag til samarbejder, orienteringer og møder. Det være sig ledelsen, de enkelte afdelingsområder og såmænd også på enkeltområder.
Jeg forventer mig rigtig meget af fremtiden. Viborg er fornyet på mange områder, der virker meget spændende og interessant. Der er kommet rigtig mange nye ansatte, som udviser en stor iver og brændende ildhu for at ville gøre det så godt som overhovedet muligt for de indlagte.
Så selv om jeg sagde i talen ved rejsegildet, at det var flot med et sådan byggeri, der om nogen tid sandsynligvis ville være overflødigt på grund af fremtidens løsning og kurering af rygmarvsskader, så går der nok mindst 10-15 år endnu, før gennembruddet kommer.

Torben Bach Holm, næstformand