Leder: DHF og RYKs fremtid

Det er ikke nogen hemmelighed, at DHF, vores moderorganisation, er ude i en alvorlig krise, som i værste fald kan medføre, at vi alle bliver hårdt ramt.

Som mange andre steder er det især på det økonomiske område, der er problemer. En række omstændigheder har bidt hinanden i halen, og resultatet har kunnet ses på bundlinjen i årsregnskabet de seneste år på nær et enkelt. Dels har kursusejendommen Sct. Knudsborg på Fyn været en stor belastning. Sideløbende har de tomme lokaler på Hans Knudsens Plads også spøgt. Vigende medlemstal, nedsatte tilskud fra Lotto og Tipsmidlerne, stormflodsskader på "Stranden" og forskellige andre ting har resulteret i de manglende indtjeninger.

Alt dette har betydet mange frustrationer og bekymringer i toppen af forbundet. Det har også medført en del udskiftninger i arbejdsstyrken. Der er blevet ansat ny direktør, ny kontorassistent, ny medarbejder til bladet "Handicap Nyt", som for øvrigt er skåret ned med et nummer om året.

Status er i skrivende stund, at Sct. Knudsborg er blevet solgt, dog sådan at der skal betales afdrag tilbage til Vanførefonden, der reelt ejede stedet i nogle år. Hans Knudsens Plads er under salg eller udlejning. Lokalafdelingerne har hjulpet med økonomien. Der er lavet store besparelser, som bl.a. rammer os i RYK, idet vores årlige driftstilskud er kraftigt beskåret.

Så alt i alt er der tændt lidt lys i mørket, og det er ikke kunstigt lys det hele, men også natur lys.

I RYK er status, at vi, efter store spekulationer omkring sammensætningen af en ny bestyrelse, glædeligvis kan konstatere, at det virker som om, der er blevet valgt en villig, driftig, visionær og spændende ny bestyrelse, der borger godt for fremtiden. Der er afholdt to bestyrelsesmøder indtil nu, og der er mange spændende ting på bordet.

Grundet formandens langtidsindlæggelse er det besluttet at holde lav profil på arrangement-fronten. Vi gennemfører de planlagte arrangementer og har måske en caféaften i udsigt til efteråret, desværre nok kun på vestsiden, idet arrangøren, som bor her, gerne vil sondere interessen, før de også inddrager østsiden.

Økonomien i RYK bærer, og i skrivende stund er en forrygende uge 30 atter gennemført på Egmont Højskolen.

Lad os derfor glæde os over det gode sommervejr, som er med til at skinne på fremtiden.

Torben Bach Holm
formand