Leder: Finanslovens positive sider

RYK er neutral, når det gælder partipolitik på Christiansborg såvel som lokalt.

Selvom et fokus på de glædelige ting i et finanslovsforlig kan være farligt, fordi det bl.a. sender et signal om, at man støtter op omkring forliget, så er det vigtigt at blande sig i den sundhedspolitiske debat. Gør man ikke det, risikerer man at blive glemt i forhold til den sundhedspolitiske prioritering. Vores målgruppe har behov for højt specialiseret indsats og derfor er engagement i debatten nødvendig, hvis vi vil have positiv indflydelse på udviklingen af sundhedsområdet.

Uanset politisk overbevisning er der områder i den nye finanslov for 2018, der medfører forbedringer i forhold til levevilkår og behandling for medlemmerne af RYK – ligesom der findes initiativer i finansloven for 2018, der går i den forkerte retning. I denne leder, vil jeg gå tættere på nogle af de positive tiltag, jeg ser i den vedtagne finanslov for 2018.

Rygmarvsskadede er særligt følsomme overfor infektioner. Vi bruger rigtig meget medicin til at behandle disse infektioner, og det kan derfor få stor betydning for RYKs medlemmer, at der er afsat 8 millioner i 2018 stigende til 16 i 2021 til forebyggelse af immunitet som følge af antibiotikaresistens. Bedre viden og indsats imod antibiotikaresistens kan kun blive til fordel for behandlingen af følgesygdomme for RYKs medlemmer.

Der skal gøres op med ventetiden i forbindelse med genoptræning efter indlæggelse, således ventetiden bringes ned på syv dage, hvorefter den enkelte får mulighed for at efterspørge genoptræningen i privat regi. Det koster 61 mio. kr. i 2018 og herefter 50 mio. kr. årligt. Det er ikke et initiativ eller en udgift, der umiddelbart kommer os til gode med mindre, der investeres i etablering af kvalificerede klinikker, hvor vores medlemmer kan få adgang til en tilgængelig og mere specialiseret genoptræning. Vi håber derfor, at man tænker sig om, når beslutningen om anvendelsen af de nye ressourcer træffes.

Der afsættes 4 mio. kroner årligt med henblik på at styrke den alternative behandling. Det er et område, der i stigende omfang finder plads hos vores medlemmer. Der er mere mellem himmel og jord, end selv de klogeste forskere kan give svaret på, hvorfor mange vender sig mod den alternative behandling. Igen må vi håbe, at der også bliver adgang for vores medlemmer til de klinikker og steder, hvor man vil kunne nyde godt af en styrket indsats til gavn for den alternative behandling.

I 2018 og årene fremover vil der være en pulje på 100 mio. kroner om året til udvikling af særligt prioriterede indsatser på sundhedsområdet. Her er opgaven for RYK, at blive nomineret til at høre til det gode selskab, der skal prioriteres i fremtidens sundhedssystem. Vi er, uden at sætte vores lys under en skæppe, afhængige af en særligt prioriteret indsats som forbedringer af den eksisterende eller adgang til nye former for behandling.

Der afsættes 25 mio. kroner årligt inden for den offentlige sektor til forsøg med bl.a. privatiserede rehabiliteringsindsatser. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at forsøgene gerne må fokusere på eller smitte af på os, fordi vi trænger til nogle effektive og specialiserede indsatser for rehabilitering – fysisk såvel som psykisk.

Der afsættes hundredvis af millioner kroner til styrkelse af den daglige indsats til gavn for ældre. Det er investeringer, der også vil berøre mennesker med en rygmarvsskade, som i dag bevilges hjælp og støtte efter de samme regler, som gælder for ældre med behov for pleje og/eller støtte i dagligdagen. Her gælder det om at være vaks ved havelågen, når de afsatte ressourcer skal omsættes til varme hænder i den kommunale forvaltning, ellers går alle de dejlige millioner til indsatser på sundhedsområdet, som vi ikke får gavn af.

Flere indsatser på sundhedsområdet er blevet styrket med den nye finanslov. Men, når det er sagt, er der mange steder, hvor det går tilbage som følge af besparelser, prioriteringer, manglende eller udskudte investeringer osv., så der er, uafhængigt af de potentielle muligheder med finanslovsforliget, behov for en langt mere systematisk gennemgang af udviklingen og mulighederne for behandlingen af nuværende og kommende medlemmer af RYK.

Der er et konstant pres på RYK for at sikre opmærksomheden på vores lille målgruppe i det store sundhedsvæsen, så det bliver langt bedre til at varetage vores behov. En sundhedspolitisk prioritering fra RYKs side er nødvendig og har høj prioritet i bestyrelsens arbejde.