Leder: RYK i en coronatid

Under normale omstændigheder ville jeg i dag have set tilbage på vores generalforsamling og budt den nye bestyrelse velkommen, men RYK har de sidste mange uger været på vågeblus i forhold til arrangementer efter coronavirusen lukkede Danmark ned. 

I RYK betød nedlukningen, at temadage og fyraftensmøder, er blevet aflyst eller udskudt, ligesom vores generalforsamling er flyttet til maj næste år.
RYK har gennem hele perioden fulgt corona-situationen tæt og haft et lige så tæt samarbejde med landets to rehabiliteringscentre, Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Sammen med de højt specialiserede faggrupper har vi søgt informationer om, hvad en covid-19 infektion betyder for os med rygmarvsskader og på den baggrund jævnligt opdateret med nye informationer på RYKs hjemmeside.

Med inspiration fra Sverige har RYK fået udfærdiget to dokumenter; dels om Covid-19 og rygmarvsskader og dels til brug for rygmarvsskadede under indlæggelse. Disse henvender sig både til personer med rygmarvsskade, pårørende og sundhedsfagligt personale, og vi håber, at denne information giver svar på noget af det, der bekymrer i forhold til situationen og en eventuel indlæggelse.

Det kan være svært at forholde sig til alle de nyheder, som strømmer ind i denne corona-tid. Informationsmængden er overvældende, og jeg anbefaler, at man holder sig opdateret på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor man finder de nyeste anbefalinger. RYK vil fortsat sende info ud på hjemmesiden og Facebook, hvis vi får særlige informationer fra vores to rehabiliteringscentre i forhold til det at være rygmarvsskadet.
Skulle der være nogen af jer, der bliver smittet med Covid-19 og indlagt på hospital, er I velkomne til at kontakte rehabiliteringscentrene, som vil hjælpe jer, hvis der bliver behov for det. 

Værnemidler har været en stor udfordring også for vores målgruppe. Højt skadede tetraplegikere og rygmarvsskadede med dårligt immunforsvar har ikke kunne få værnemidler til deres hjælpere og andre besøgende, såfremt de ikke selv var smittede. ESCIF, som er sammenslutningen af de europæiske rygmarvsskadede organisationer, og som i Danmark tæller både RYK og Ulykkespatientforeningen, oplevede samme problematik i de øvrige medlemslande, hvorfor de tog initiativ til at skaffe værnemidler i form af masker, hvilket er lykkedes. Under projekt ESCIF Help Alliance bliver de fordelt mellem de 32 medlemslande. I Danmark er det RYK, der står for udsendelsen af maskerne til de rygmarvsskadede, der opfylder ESCIFs retningslinjer. (Læs mere på ryk.dk, hvor man også finder ansøgningsformular). 

Vores målgruppe er særlig sårbar. Mange er bekymret for at blive syge og oplever, at kravene om isolation og afstand til andre er rigtig svære. Det er en hård tid, men vi må ikke lade conrona-virusen overtage vores liv og fylde alt. Jeg ved, at det kan være svært at holde humøret oppe, men ræk ud til hinanden og vær sammen hver for sig eller med afstand. Deltag fx i online træning, få frisk luft, skriv dagbog, inviter til et onlinemøde, eller en omgang skak – alt sammen vil gøre en forskel.
RYK handler om fællesskab, og jeg har glædet mig over jeres måde at støtte hinanden på under denne svære tid fx via Facebook. Tak til ALLE, der har bidraget til at gøre denne tid nemmere at komme igennem. Ikke mindst har det været en stor fornøjelse at følge Cathrine Guldberg, der søndag efter søndag siden nedlukningen har været på skærmen med siddende træning til glæde og gavn for deltagerne.  

Samfundet bliver i skrivende stund gradvis lukket op, og hvis ellers smittetrykket forsat er fornuftigt, ser det ud til, at vi i løbet af de næste måneder kan begynde at mødes igen til arrangementer under hensyntagen til Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det betyder, at vi med lidt held kan afholde vores sommerkursus i uge 30 i en eller anden form.
Det betyder også, at bestyrelsen vil se på de arrangementer, som vi har udsat. Hvordan og hvor mange vi kommer til at afholde i år, kan jeg ikke sige noget om på nuværende tidspunkt, men vi vil orientere vores medlemmer via hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook.

Pas godt på jer selv og hinanden til vi ses igen.

Jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak til KfR og VCR for et godt og stærkt samarbejde i denne svære tid. En særlig tak til vores to sundhedspolitiske konsulenter, som dagligt har søgt nye data til gavn for vores information på hjemmesiden og til vores redaktør, som har været tovholder på udarbejdelsen af de to omtalte dokumenter.