Leder - sundhedsreform

Leder: Fremtidens sundhedsvæsen

Knap var nytåret overstået, før regeringen kom med deres forslag til en sundhedsreform. Regeringen vil erstatte regionerne med bestyrelser, forvaltninger, fællesskaber og sundhedshuse suppleret med mere sammenhæng og flere rettigheder til patienterne. Oppositionen kom straks på banen og talte imod forslaget med henvisning til egne bud på, hvordan strukturen på sundhedsområdet skal være og hvordan opgaverne skal løses. Fremtiden vil vise, hvordan det kommer til at se ud, når politikerne når til enighed om organiseringen og opgavernes løsning.

RYK får desværre næppe indflydelse på de store linjer og skal ikke gøre sig til talsmand for den ene eller anden retning, men skal blot gøre opmærksom på, at fremtidens sundhedsvæsen i højere grad skal kunne imødekomme vores behov for den højest opnåelige behandlingskvalitet. Der er derfor en række udfordringer, som politikerne skal finde løsninger på og blive enige om – uanset hvem og hvad, der vinder kampen. I det følgende sættes fokus på kun dele af og ikke hele regeringens forslag (og alle dens mulige mangler).

Det er nok rigtigt, at det er muligt at decentralisere dele af sundhedsvæsenet som følge af nye behandlingsformer og ikke mindst muligheden for at behandle sig selv i eget hjem. Decentraliseringen må imidlertid ikke gå ud over den specialiserede behandling, som vores målgruppe har behov for. Nye, lokale sygehuse vil aldrig kunne blive et kvalificeret tilbud til vores målgruppe, som kræver høj specialiseret faglighed før, under og efter behandling, og vi kan ikke være indlagt et sted, hvor man ikke har viden om rygmarvsskader og vores særlige udfordringer, herunder tryksår, respiration, blæretømning og hyperrefleksi. 

Men, når det er sagt, må vi erkende, at etablering af mere kompetente og fagligt bredere, lokale sundhedsklinikker sagtens kan sikre adgang til en bedre og mere sikker behandling frem for de nuværende små klinikker med privatpraktiserende læger. I større enheder vil det være muligt at have flere faglige behandlere til rådighed, som fx sygeplejersker, fysioterapeuter og socialrådgivere. Samtidig vil det være muligt at sikre en forankring af en vis form for viden om vores målgruppe, hvis det lokale sundhedscenter forpligtes til at tilvejebringe specialviden om mindre målgrupper med særlige behov. Med etablering af nye, lokale klinikker er der stor sandsynlighed for, at de indrettes tilgængeligt, så det gør op med den nuværende mangel på adgang til klinikker.

Vi har hørt det før. Fremtidens sundhedsvæsen skal hænge sammen og koordinere indsatsen i forhold til den enkelte patient. I dag hænger systemet ikke sammen opad og heller ikke på tværs. Der skal sikres bedre rettigheder og nemmere adgang til behandlingsredskaber og hjælpemidler. Den nuværende afgrænsning mellem regionernes og kommunernes ansvar er alt for skarp og ufleksibel, og det betyder, at patienterne ikke altid får afhjulpet deres behov for behandling, træning og hjælpemidler. Det skal ikke være borgernes opgave at få afklaret, hvorvidt det er kommunen eller sygehuset, der skal betale. 

Den nuværende struktur og opgaveløsning fungerer heller ikke optimalt, når vi ser på indsatsen i forhold til vores målgruppe, og en fremtidig, ændret struktur og opgaveløsning kommer heller ikke til at fungere uden klare og konkrete, forpligtende retningslinjer og ikke mindst betydningsfulde sanktioner i tilfælde af manglende efterlevelse af politik, regler og retningslinjer. Vi skal i højere grad end i dag have en garanti for at blive behandlet på et niveau, hvor vi kan være sikre på at blive mødt med den nødvendige, faglige kompetence og kvalitet. I regeringens udspil til fremtidens sundhedsvæsen skal der derfor ske markante forbedringer i den kommende tid med forhandlinger og politiske udspil fra såvel regeringen som dens modstandere.

RYK kan komme med håb og ønsker, men næppe forvente at blive inviteret ind i magtens centrum. Derfor skal politikerne i Folketinget, regionerne og kommunerne sammen med patienternes repræsentanter i Danske Patienter, Danske Handicaporganisationer og vores eget Dansk Handicap Forbund være opmærksomme på vores udfordringer, når de sidder ved forhandlingsbordet.

Men, vi lover at følge debatterne og forslag og ikke mindst holde parterne fast på vores ønsker og behov.

Helle Schmidt, formand