Leder: Velkommen til den digitale fremtid

Det har været en forfærdelig tid, som vi har været igennem det seneste års tid med den verdensomspændende COVID-19 med dens mange mutationer fra England, Sydafrika og ikke mindst Nordjylland, og det er desværre ikke overstået endnu.

Mange af vores medlemmer har været udelukket fra deltagelse i samfundslivet, fx konsultation hos psykolog eller behandling i den vederlagsfri fysioterapi, fordi man bl.a. har antaget, at det kunne være forbundet med øget risiko at blive smittet, når man har en rygmarvsskade. 

Jeg tror, vi alle er mere end trætte af denne alvorlige pandemi, men der er heldigvis lys for enden af den ulideligt lange tunnel. Vaccinerne ruller ud over landet i disse dage, og selv om det ikke sker med den ønskede hastighed, så må vi glæde os over alle positive ting, vi kan finde. 

Noget andet, jeg synes, vi skal glæde os over, er vores nye kompetencer i brugen af it. Det har været udfordrende og ind imellem bøvlet, men bestemt også positivt, af få en ny platform at arbejde på såvel socialt som fagligt. 

Det er ikke nyt at bruge digitale værktøjer til behandling af komplikationer hos mennesker med rygmarvsskade. Telebehandling har de seneste 30-35 år været anvendt i store dele af den vestlige verden til sidde- og liggesår, men ikke til ret mange andre komplikationer.

Med COVID-19 er danskerne blevet væsentligt mere digitale og har bevæget sig fra niveauet med møder på Skype til at der er sat skub i anvendelsen, når det gælder uddannelse, arbejde, konsultationer, behandling og mange andre aktiviteter. Selvfølgelig var nogle nået længere, men nu er vi ved at være oppe på den store klinge, og pilen peger fortsat opad.

RYKs medlemmer har været meget motiverede for at anvende digitale løsninger. Det bliver nok ikke som alternativ, men derimod på den lange bane som supplement til fysiske møder. Det viser os, at der er gode muligheder for, at digitale værktøjer bliver en del af hverdagen for medlemmerne til gavn for specialisering, spontanitet og ikke mindst mindre tid på landevejen. 

Særligt bliver der muligheder for at få en bedre, hurtigere og mere effektiv behandling og træning med den øgede anvendelse af digitale løsninger. Fx vil det være muligt at behandle, følge og rådgive omkring sår, så man ikke skal sidde for længe på sit sår på vej til og fra behandling. 

Mange medlemmer vil gerne gå til psykolog, især tidligt efter skaden, hvilket også bliver muligt med den digitale adgang, som nogle psykologer ovenikøbet siger, ikke er så ringe endda. 

Det bliver også muligt for flere at deltage i uddannelse eller på arbejdsmarkedet, når det bliver almindeligt, at man kan deltage hjemmefra, og uddannelsesstederne og arbejdspladserne bliver vant til at arbejde på distancen. 

Meget er på vej, men vi skal også sætte fuld fart på, hvis vi skal nå op på siden af eller forbi andre lande, så vi i Danmark kan få den bedste behandling, træning, uddannelse, beskæftigelse og ikke mindst social inklusion.

Fysioterapi bliver med stor sandsynlighed også mere digital med mulighed for at få flere og bedre behandlinger som supplement til den fysiske behandling på 30-40 minutter en eller flere gange om ugen under den vederlagsfri fysioterapi. 

RYK er overbevist om, at telefysioterapi kan været et godt supplement til vores medlemmer. Det er nok den aktivitet, som fylder mest i hverdagen for de fleste, hvorfor der bør være mulighed for også at benytte sig af den digitale tilgang til behandlingen. 

RYK har på det seneste rettet henvendelse til Dansk Selskab for Fysioterapi og dermed skabt en kontakt til praksissektoren med henblik på at sætte gang i en udvikling af projekter, der kan give erfaring om rækkevidden af mulighederne ved telefysioterapi.

Der er uanede muligheder. Bestyrelsen har flyttet generalforsamlingen til den 2. oktober 2021 i et håb om, at vi til den tid kan samles igen, men bliver det ikke muligt, vil det være naturligt at overveje en digital løsning.

Det bliver dejligt, når vi kommer på den anden side af epidemien, og vi alle er blevet vaccineret, så vi igen kan få vores liv tilbage, selvom det bliver forandret for evigt, bl.a. som følge af det store gennembrud for anvendelsen af den digitale verden.

Helle Schmidt

Formand