Leder: Verdensmester i tilgængelighed

Verdensmester i tilgængelighed

I december flyttede Dansk Handicap Forbund sammen med 16 andre handicaporganisationer ind i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup.

Det splinternye hus bryster sig af at være Verdens mest tilgængelige kontorbygning, og derudover udmærker det sig ved to ting:Det er super flot, og det har ikke været dyrere at opføre end andet byggeri af samme omfang.

Domicilet er et fremragende eksempel på, at tilgængelighed sagtens kan integreres i byggeri, uden at påvirke hverken økonomi eller det visuelle udtryk negativt.
Selvom titlen som verdensmester til folkene bag huset er særdeles velfortjent, håber jeg ikke, de bevarer den særlig længe.
Jeg ser frem til, at alle arkitekter og bygherrer vil tage DHs hus som et startskud til en dyst, en dyst om, hvem der til enhver tid kan kalde sig verdensmester i tilgængeligt byggeri.
Samtidig forventer jeg, at byggeriet bliver et skoleeksempel for, hvordan man bygger huse, der er tilgængelige og til glæde for alle, ikke kun mennesker med handicap.

Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, hvorfor tilgængelighed er et krav, vi med rette kan og skal stille samfundet.
Tilgængeligt byggeri, infrastruktur osv. er nødvendigt for at mennesker med handicap kan passe et arbejde, få et familieliv til at fungere og deltage i samfundslivet som alle andre mennesker.

Vi skal være opmærksomme på, at manglende tilgængelighed ikke kun påvirker det enkelte menneske med handicap. Det påvirker også de børn, der ikke kan blive hentet af mor eller far i daginstitutionen. Det påvirker de ægtefæller, der må klare de fleste af familiens aktiviteter og gøremål uden for huset, og det påvirker alle dem, der er vidne til, at et nærtstående menneske med funktionsnedsættelse mister både mod og humør på grund af isolation og manglende muligheder for at bidrage til og deltage i det omgivende samfund.

 Netop fordi det er så vigtigt, at vi alle kan komme rundt i samfundet i så høj grad som muligt, har vi i RYK arbejdet på at udvikle og forbedre T-basen på ryk.dk, hvor man kan tjekke tilgængeligheden på forskellige steder.
T-basen er et super godt værktøj, men i virkeligheden er det mit store håb, at vi en dag kan slette denne base fra nettet. Det kan vi gøre den dag, hvor tilgængelighed er en selvfølge alle steder i vores samfund, og hvor tilgængelighed ikke er noget, man tjekker, men noget, der bare er der.

Jeg er ikke så naiv at tro, at det bliver i min tid som formand, at T-basen bliver overflødig, og jeg får lov at trykke på delete-knappen. Men når jeg hører danskere tale begejstret om tilgængeligheden i andre lande, og når jeg ser dette byggeri, bekræftes jeg i, at det sagtens kan lade sig gøre. Den gamle talemåde holder stadigt: Hvor der er vilje, er der vej.

Lotte Tobiasen
Formand