Leder: Vigtige skridt for mennesker

Vigtige skridt for mennesker

Skruer vi tiden tilbage til 1990, var RYK og PTU medarrangører af Danmarks første symposium om reparation af rygmarvsskader. Sammen med førende danske forskere inviterede vi internationale forskere til at diskutere mulighederne for at bygge bro over en læderet rygmarv. Formålet var at få overblik over den aktuelle forskning og gå efter en fælles forskningsstrategi. Resultaterne blev udgivet i bogen ’Kommer vi til at gå…?’ Bemærk prikkerne og spørgsmålstegnet, for vi var usikre.
Forskerne blev enige om at anbefale flere dyreforsøg. Der skulle også være tæt kontakt mellem de forskellige forskergrupper. Men det gik for langsomt. Vi inviterede derfor til symposium II for at sætte fut i forskningen. Det skete i 1998, hvor vi udgav hæftet ’Vil vil gå…’. Nu med et insisterende ønske.

Vi sidder stadig ned. Ingen har leveret kørestolen og de andre hjælpemidler tilbage til kommunen. Med henholdsvis 20 og 38 år på bagen indrømmer vi gerne, at vores største handicap egentlig ikke er, at vi ikke kan løbe efter en fodbold. Kørestolen kompenserer jo langt hen ad vejen for manglende gangfunktion. Det værste er øvrige funktionstab i form af nedsat håndkraft, mistet følesans, hudproblemer, manglende kontrol over blære og tarm.

Alle inden for branchen ved, at det er yderst kompliceret at reparere skader på centralnervesystemet. Hvordan bremser man eksempelvis den sekundære skade, der indebærer celledød? Hvilke vækstfremmende faktorer og stoffer virker bedst? Hvad skal der til for at fremme en målrettet vækst af nervetråde til at genskabe sensoriske og motoriske nervebaner? Og hvordan undgår vi alvorlige bivirkninger?

Langt om længe sker der interessante fremskridt, her 25 år efter at RYK var med til at sætte en fremsynet dagsorden. Tusindvis af dyreforsøg verden over gør, at flere forsøg på mennesker med rygmarvsskader ser dagens lys. I sidste nummer af RYK! kunne man læse om bulgareren Darek Fidyka, der genvandt nogen gangfunktion. Brobyggende effekt med transplantation af støtteceller fra lugteorganet og perifere nerver blev af professor emeritus Jens Zimmer Rasmussen betegnet som et gennembrud.
Tilsvarende optimistiske vendinger kommer fra professor Fin Biering-Sørensen, som deltager i et transplantationsprojekt på Karolinska Universitetshospital i Stockholm. For første gang nogensinde kan danske rygmarvsskadede deltage i reparationsforskning under kontrollerede forhold. Et nyt rygmarvsimplantat, som har vist gode resultater på rotter, skal nu testes på mennesker. RYK anbefaler nyskadede fra både Øst- og Vestdanmark til at melde sig.
Fælles for begge projekter og anden nyere forskning er, at kombinationen af transplantation og intensiv træning gør en markant forskel. Langvarig træning i gangrobot indgår i det svenske projekt. På sigt kan man sagtens forestille sig, at de nye eksoskeletter vinder terræn. Selvom de i dag koster en halv million, går det sikkert som med al anden teknologi, at kapaciteten vil stige, mens prisen vil falde stødt med tiden.

I kølvandet på symposierne i 1990’erne søsatte RYK arbejdsgruppen Gå Johnny. Det har vi aldrig fortrudt. For ud over fondsfinansiering til tre ph.d.-projekter arbejder gruppen løbende med formidling af forskningsresultater fra ind- og udland.
Mange af vores medlemmer – specielt nytilskadekomne og deres pårørende – følger intenst med i forskningen. I den forbindelse vil vi gøre reklame for RYKs facebookgruppe ’RYK og Forskning’, hvor vi alle kan dele vores viden og diskutere forskningen.

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Der er lang vej, før alle nyskadede får tilbudt en kur, der overvinder alle lammelser. Meget mere målrettet forskning er nødvendigt. Derfor er vi i RYK rigtig glade for samarbejdet med Red Bull. Wings for Life World Run er et fantastisk projekt, der får verdens øjne vendt mod reparation af rygmarvsskader. Overskuddet fra løbet går ubeskåret til en fond, der støtter forskning i rygmarvsskader. RYK vil sammen med PTU være på pletten, og vi satser på at eksponere os selv mest muligt på eventen. Vi håber at se rigtig mange støtter, både gående og rullende, til løbet. Løb og kør for dem, som ikke kan!

RYK vil - som vi altid har gjort – skubbe til et hvert lille skridt i forskningen.

Mikkel Bundgaard, næstformand,
og Viggo Rasmussen, formand for

Gå Johnny