Legater

Ferielegat fra Bevica Legater

Bevica Legater yder tilskud til afholdelse af ferie i ind- og udland. Legatet kan kun søges af personer med bevægelseshandicap. Er der behov for hjælper under ferien, kan der samtidig søges tilskud til denne. Der ydes kun ferielegat hvert tredje år. Ansøgningsskema kan enten trækkes på bevica.dk eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til: Bevica Legater, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V.

Grosserer Christian Hansen og hustru Ellen Hansens Legat

Legatet uddeles til personer, der er eller har været indlagt på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk eller på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Legatet uddeles til økonomisk betrængte personer efter legatbestyrelsens skøn og uddeles på legatstifternes bryllupsdag den 16. maj. Legatet kan ikke søges til afholdelse af ferie eller lignende. Ansøgningsskema kan enten trækkes på bevica.dk eller rekvireres ved fremsendelse af en frankeret svarkuvert til Bevica Legater, Fondenes Hus, Otto Mønsteds Gade 5, 1571 København V, mærket "Chr. Hansens Legat". Ansøgningsskema mærket ”Chr. Hansens Legat” skal sammen med dokumentation for indlæggelse på en af ovennævnte klinikker være Bevica Legater i hænde senest fredag den 28. februar 2014.