Mail til kommuner vedr. ftalatfrie katetre

Mail sendt den 13. september til kommunalpolitikere og handicaprådsmedlemmer i Herning, Kolding, Silkeborg og Aarhus.

Kære  XX 

Jeg skriver til dig på vegne af RYK – Rygmarvsskadede i Danmark. Vi er på landsplan ca. 1300 medlemmer, hvoraf ca. XX bor i XX Kommune, og langt størstedelen af vores medlemmer er i hverdagen afhængige af et kateter for at kunne tømme blæren. I denne sammenhæng er det værd at bemærke, at der ud over vores medlemsskare er mange andre kateterbrugere.

Vi ved at der er et nyt udbud på vej på urologi-området i kommunerne under KomUdbud-samarbejdet her til efteråret. Her opfordrer vi til at kommunen er særligt opmærksomme på problematikken omkring ftalater i katetre, således at det sikres at borgerne fortsat kan bevilges ftalat-frie katetre. Her kan du være med til at gøre en forskel for os kateterbrugere ved at sikre at ftalat-frie produkter er tilgængelige. Til inspiration har Silkeborg Kommune, som også er med i KomUdbud, netop vedtaget at tilbyde deres kateterbrugere ftalatfrie produkter uden merudgifter for borgeren. To artikler herom fra Midtjyllands Avis er i vedlagte fil.

Vi vil fra RYKs side så vidt muligt gerne undgå ftalater, da de er under mistanke for at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Som kateterbruger benytter man typisk kateter 4-6 gange dagligt og i den forbindelse kommer dette i direkte kontakt med slimhinden. Det er derfor vigtigt for os at vide at produkterne ikke indeholder stoffer, der kan være skadelige på længere sigt.

Det er da også det klare budskab fra Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, der i et brev fra 6.maj i år anbefaler samtlige regioner og kommuner at indkøbe ftalat-frit medicinsk udstyr. Jeg har vedhæftet brev og medfølgende vejledning vedrørende betydningen af offentlige indkøb af ftalat-frit medicinsk udstyr. Desuden har ministeren meddelt at hun arbejder for at få et forbud mod ftalater i medicinsk udstyr indført på europæisk plan, hvor man i øvrigt er ved at undersøge problematikken via en ekspertkomité under Europa-Kommissionen.

Jeg har desuden bemærket at XX Kommune er en del af Green Cities, der jo i sin værktøjskasse har proklameret at man vil udfase ftalater og 11 andre kemikalier. Her er således et oplagt og nemt område at følge op på samarbejdets hensigtserklæring.

Der findes nemlig allerede i dag et bredt og godt udvalg af ftalat-frie katetre fra flere forskellige producenter og disse kan dække langt de fleste behov. Medicoindustiens brancheforening bakker da også i dag entydigt op om et forbud mod ftalater. Men som det beskrives i ovennævnte vejledning så kan regioner og kommuner være med til at præge innovationen af nye produkter ved at presse producenterne på dette område. Desuden vil krav om ftalatfrie katetre i udbudsmaterialet presse forhandlerne til at tage hensyn til dette i deres tilbud. Uden dette krav risikerer kommunen at ftalatfrie katetre bliver uforholdsmæssigt dyrere hvis de efterfølgende skal købes via tillægsaftaler med forhandlerne.

Jeg kan oplyse at RYK sidste sommer fik foretaget en brugerundersøgelse på kateterområdet, og at resultaterne viser at 23,3% af de 143 respondenter fra KomUdbuds kommuner bruger et ftalat-holdigt kateter. Det bør være muligt at reducere den procentdel i forbindelse med næste udbud af urologiprodukter. Desuden har jeg til orientering vedhæftet en række artikler fra Midtjyllands Avis og RYK! Magasin, der beskriver problematikken set fra brugerens side.

Jeg står gerne til rådighed hvis I har behov for uddybelse af brevets indhold samt vedhæftninger og vi indgår gerne i en videre dialog om problematikken vedrørende ftalatholdige katetre. RYK er i kontakt med KomUdbud og en række andre kommuner, og vi håber meget at I vil følge Sundhedsministeriets vejledning og Silkeborgs gode eksempel ved at benytte det kommende udbud til at indkøbe ftalat-frit medicinsk udstyr til fordel for borgerne. 

Med venlig hilsen

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

Mikkel Bundgaard,

bestyrelsesmedlem

Telefon 22 92 52 12

E-mail: mb@ryk.dk