Nattesøvnen ødelagt af toiletbesøg

Tekst: Lotte Tobiasen, september 2012

Anne er inkontinent med urin, hvilket betyder, at hun er nødt til at gå med bind.

Derudover skal hun tisse ofte, fordi hendes blære ikke kan rumme særlig meget. Hun er oppe for at tisse ca. tre gange hver nat, hvilket naturligvis påvirker nattesøvnen temmelig meget. Derfor er et middagshvil også blevet en obligatorisk del af hendes hverdag.

- Det er kendsgerninger, som Anne konstaterer uden at dvæle længere tid ved det. – Det er jo bare sådan, det er, og så må jeg leve med det.

Kort om Anne

Alder: 70
Familie: Gift og mor til tre voksne børn
Beskæftigelse: Folkepensionist
Diagnose: Non-traumatisk inkomplet tetraplegi
Følger: Nedsat gangfunktion (går med rollator), føleforstyrrelser, nervesmerter og inkontinens
Rygmarvsskadens varighed: 4 år
Anne vil gerne være anonym. Hendes identitet er redaktionen bekendt.

Læs mere om Anne

Genoptræningsophold har givet tryghed

Rygmarvsskadens begrænsende konsekvenser

Jeg betaler gerne selv for at få en større frihed

Opsøg og du skal få den rette hjælp

Når informationerne udebliver