Natur - oplevelser for alle

Adgang til naturen

Som kørestolsbruger og gangbesværet jubler man, hver gang at der etableres egnede stier og vandreruter, fugle- udkigstårne og toiletter.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Naturpark Åmosen

Naturpark Åmosen i Vestsjælland er Danmarks første naturpark. Den udgør en sammenhængende “fugtig” landskabskorridor bestående af ådale, søer og moseområder, som strækker sig 45 km igennem et kuperet morænelandskab. Naturparken har et samlet areal på ca. 8000 ha. I naturparken er der anlagt en tilgængelig sti fra P-pladsen til formidlingscenteret Fugledegård samt til en observationsplatform ved bredden af Tissø. Der går kvæg på området, og for at holde kvæget i foldene ude, er der opsat klaplåger, der er lidt tunge. Ved fugletårnet er terrænet ujævnt. Det er muligt at køre ind i fugleskjul via en træbro, hvor der er en fantastik udsigt over Tissø. I parkens formidlingscenter forefindes 2 handicaptoiletter. Udendørs er der også en toiletbygning med adgang. Shelter i parken kan benyttes af kørestolsbrugere. Læs mere på http://naturparkaamosen.dk

Udkigstårn med elevator

På heden i Kongenshus Mindepark i Viborg indviede man i efteråret sidste år et udkigstårn med elevator. Det seks meter høje udkigstårn, der er udstyret med elevator, giver besøgende i kørestol og med gangbesvær mulighed for at komme op i tårnet og få et flot kig til den 1.200 hektar store hede, der giver en fornemmelse af fordums ødemark med vidt udsyn til alle sider. Kongenshus Mindepark er et af landets største hedearealer og har et helt særligt plante- og dyreliv, som kræver pleje og beskyttelse; bl.a. plejes heden med over 1.000 græssende får, hvilket er  Nordens største fåreflok. Der er afmærkede vandreruter på heden, bl.a. en. handicapvenlig rute på 1,5 km. I mindeparkens Naturcafé og ved Kongenshus Kro og Hotel forefindes handicaptoilet. Den samlede pris for projektet er løbet op i næsten tre mill. kr., der kommer fra forskellige fonde og offentlige puljer. Ud over tårnet skal pengene bruges til bl.a. informationstavler. Læs mere på kongenshus.dk

Tilgængelig sti ved Esrum

Naturstyrelsen Nordsjælland åbnede i 2012 en tilgængelig sti ved Esrum. Stien er 1,5 km lang og går gennem Esrum Møllegård, videre gennem skoven og langs marken. Undervejs er der opstillet 3 bænke med ryg- og armlæn. Det anbefales at tage ruten i retning imod uret for ikke at starte turen med en stigning. Udgangspunktet er p-pladsen ved Esrum Kloster og Møllegård. En folder om stien kan man hente på naturstyrelsen.dk