Ofte stillede spørgsmål

Om rygmarvsskader

Hvad er en tetraplegiker?

En tetraplegiker er en person, der har beskadiget rygmarven i halsdelen. Læs mere her.

Hvad er en paraplegiker?

En paraplegiker er en person, der har beskadiget rygmarven under halsdelen. Læs mere her

Hvad er følgerne af en rygmarvsskade?

Følgerne er hel eller delvis lammelse af hele eller dele af kroppen samt forstyrrelse af blære-, tarm- og seksualfunktion. Omfanget af følgerne er afhængigt af, hvor på rygmarven skaden befinder sig, samt af om skaden er komplet eller inkomplet.

Hvad er en komplet rygmarvsskade?

Ved en komplet rygmarvsskade er rygmarven helt beskadiget. Dette medfører fuldstændig lammelse i kroppen under skaden.

Hvad er en inkomplet rygmarvsskade?

Hvis en rygmarvsskade er inkomplet, er rygmarven kun delvist beskadiget. Symptomerne er ikke så omfattende som ved en komplet rygmarvsskade, og der kan f.eks. være mulighed for at bevare en gangfunktion.

Hvad er årsagerne til rygmarvsskader?

Årsagerne til rygmarvsskader kan være traumatiske, f.eks. trafikulykker, faldulykker eller udspring på for lavt vand. Årsagerne kan også være non-traumatiske, det vil sige sygdom eller medfødte misdannelser.

Hvad er en traumatisk skade?

En traumatisk skade er en rygmarvsskade, der skyldes en ulykke. I 2010 havde 39 % af de udskrevne patienter på Klinik for Rygmarvsskader en traumatisk rygmarvsskade.

Hvad er en non-traumatisk skade?

En non-traumatisk skade er en rygmarvsskade, der skyldes sygdom eller en medfødt misdannelse. I 2010 havde 61 % af de udskrevne patienter på Klinik for Rygmarvsskader en non-traumatisk skade.

Kan en rygmarvsskade helbredes?

Nej, en rygmarvsskade kan ikke helbredes. Men der går noget tid, før rygmarvsskaden ”har sat sig”. Dvs. at funktioner kan bedres i den første tid. Ligeledes kan træning af teknikker bedre funktionsniveauet.

Hvor kan rygmarvsskadede få behandling og genoptræning?

Som rygmarvsskadet kan man få behandling og genoptræning på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk og på Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. Praktiserende læger kan henvise til disse steder.

Kan man komme til kontrol og genoptræning på Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvis man har en non-traumatisk skade, eller det er længe siden, man har fået sin skade?

Ja, hvis man opfylder visse kriterier, kan egen læge henvise til Klinik for Rygmarvsskader og Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Sidder alle mennesker med en rygmarvsskade i kørestol?

Nej, en stigende andel af mennesker med en rygmarvsskade har en vis gangfunktion og kan gå uden hjælpemidler eller eventuelt med rollator eller stok. Læs mere i artikelsamlingen "Med gangfunktion".

Hvor mange mennesker med rygmarvsskade er der i Danmark?

Det anslåes at der ca. er 6.000 mennesker med en rygmarvsskade i Danmark, hvoraf ca. halvdelen er tilknyttet sundhedsvæsnet (2014). 

Hvor mange mennesker får en rygmarvsskade i Danmark hvert år?

Mellem 180-200 mennesker tilnyttes klinikkerne i Hornbæk/Viborg med en ny rygmarvsskade hvert år (2019).

Hvordan er kønsfordelingen blandt nyskadede?

Blandt nyskadede personer med non-traumatiske skader er der stort set lige mange mænd og kvinder. Blandt nyskadede personer med traumatiske skader er der en klar overvægt af mænd (82 % i 2010 på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk).

Hvordan er aldersfordelingen blandt nyskadede?

Gennemsnitsalderen for personer med nye non-traumatiske skader var i 2010 60,2 år. For personer med traumatiske skader var den 53,8 år (tal fra Klinik for Rygmarvsskader).

Hvor kan man læse mere om rygmarvsskader?

Man kan bl.a. læse mere her på ryk.dk og i RYKs bøger.