Nordisk netværk, kvinder med rygmarvsskade

Nordisk netværk for kvinder

Et nyt nordisk netværk for kvinder med rygmarvsskade har set dagens lys. Det skete efter en vellykket konference, der blev afholdt på PTU i slutningen af januar med repræsentanter fra Norge, Sverige, Danmark, Island og Finland.

Tekst: Helle Schmidt

Nordic Network for Women with SCI er navnet på et nyt netværk, som er startet af en gruppe kvinder fra de nordiske landes rygmarvsskadeorganisationer med det formål at opmuntre og styrke kvinder med rygmarvsskade.
På konferencen blev der livligt udvekslet erfaringer og tiltag i de enkelte lande. Men også netværkets fremtidige mål blev debatteret, herunder en fælles platform samt muligheden for at afholde konferencer og temadage for kvinder med rygmarvsskade på tværs af landegrænser.

Hvorfor netværk?

Men hvorfor et kvindenetværk? Mennesker med en rygmarvsskade er en minoritet, og kvinder med rygmarvsskade er en minoritet i minoriteten. Er rådgivning om graviditet og fødsel tilstrækkelig? Og hvad sker der med kvinder, der kommer i overgangsalder, når de har en rygmarvsskade? Der mangler tydeligvis forskning inden for området.
Konferencens deltagere havde alle erfaringer med manglende information og sparring om bl.a. graviditet/fødsel, overgangsalder og den gynækologiske del af kvinders udfordringer.

Facebookgruppe

Konklusionen blev  efter to dages konstruktiv snak, at man først og fremmest ville lave en platform, hvor netværkets medlemmer har mulighed for at dele erfaringer, stille spørgsmål og gennem kommunikation på kryds og tværs give hinanden både styrke og støtte.
Inden konferencen sluttede, blev Facebook gruppen ”Nordic Network for Women with SCI” oprettet. Her kan man tilmelde sig, blot man er kvinde med en rygmarvsskade. Facebookgruppen skal ses som et fælles projekt, hvor alle kvinder fra Norden kan komme med deres besyv. Gruppen håber, at så mange kvinder som muligt vil deltage - ”ene er man svag, men sammen er vi stærke”.

Forskning

Andre tiltag, som gruppen vil arbejde med fremadrettet, er den manglende forskning på kvinderelaterede områder. Gruppen vil derfor undersøge muligheden for at arrangere en workshop på NoSCoS*, der finder sted til september i Trondheim, Norge. Gennem foredrag og efterfølgende paneldiskussion er det kvindernes ønske at sætte fokus på kvinders udfordringer. 

*NoSCoS er forkortelsen af The Nordic Spinal Cord Society, som er en sammenslutning af læger og andre fagfolk i de nordiske lande med særlig interesse for sygdomme og skader på rygmarven.

Danmark blev på konferencen repræsenteret af Cathrine Guldberg fra PTU og Helle Schmidt, fra RYK.

Facebook gruppen “Nordic network for women with SCI” er en lukket gruppe. Alle kvinder med rygmarvsskade kan søge om optagelse i gruppen.