Om RYK

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark

RYK er den danske interesseorganisation for mennesker med rygmarvsskader. 

RYKs formål er at forbedre levevilkårene for mennesker med rygmarvsskade blandt andet med hensyn til behandling, forskning, sociale forhold og ligestilling. Derudover er det også RYKs formål at arbejde for forebyggelse af rygmarvsskader. 

Alle er velkomne som medlem i RYK. Det er dog kun medlemmer med en rygmarvsskade, der har stemmeret på den årlige generalforsamling.