Petes klumme

Status på handicapområdet

Dette nummer af RYK er det sidste i 2014. Altså en god lejlighed til at gøre status på handicapområdet.

Det var trist at læse, at 17.000 ”varme hænder” er forsvundet på to år. Selv om personer med ”varme hænder” ikke alene er relateret til mennesker med handicap, er tendensen klar: kommuner og regioner holdes på et stramt budget. Danmark har et af verdens højeste skattetryk, men udnytter vi pengene effektivt nok? Er der for meget kontrol og papirnusseri frem for reelt arbejde? Kan vi forbedre Danmarks økonomi og dermed også penge til handicapområdet ved at arbejde noget mere?

I den sammenhæng er det værd at nævne en ny bog. Forskere ved Berns Universitet og CEPOS DK og Århus Universitet har udgivet en bog, der sammenligner Danmark med Schweiz. (Til sammenligning har Danmark knap 6 millioner indbyggere og Schweiz 8 millioner). Det er deprimerende læsning for en dansker: En almindelig lønmodtager i Danmark betaler 39,5% i skat, en tilsvarende schweizer 20,8%. I Schweiz udgør den offentlige sektor 26,8% af bruttonationalproduktet (BNP) mens det i Danmark er 35,2%. Hvad får danskerne for pengene? I Schweiz lever man tre år længere end i Danmark, og i PISA undersøgelser er DK langt bagud i forhold til bjerglandet. Værst af alt og helt unikt på verdensplan: 20% af alle arbejdsduelige i Danmark bliver forsørget af det offentlige. Altså hver 5. af alle arbejdsduelige understøttes af det offentlige. I rigdom (BNP/Capita) rasler Danmark ned ad skalaen sammenlignet med andre lande. Schweiz er stadig blandt de rigeste. Men de arbejder også mere end danskerne: 1.632 timer om året mod 1.522 timer. Altså hver enkelt schweizer arbejder mere end 7% af hver enkelt dansker.

”Det Gode Samfund, DK & CH” kan læses på dkch.info/download.

Jeg har altid troet, at Danmark på handicapområdet var bedre end andre lande. Desværre er jeg også her blevet skuffet. Alle de øvrige nordiske lande har fuldt ud efterlevet Handicapkonventionen, som vi ratificerede i 2009. FN har kritiseret Danmark for ikke at have et generelt forbud mod diskrimination af handicappede. Danmark har kun forbudt diskrimination på arbejdsmarkedet, men ikke generelt. En butik kan afvise en blind med førerhund. En udviklingshæmmet kan nægtes adgang til en restaurant, fordi det vil forstyrre de andre gæster. Hvis en kørestolsbruger ikke kan komme op til bibliotekets foredragssal pga. Trapper, er det også i tilladt.
FN efterlyser også klare og målbare retningslinjer mht. forbedring af tilgængeligheden til transport. Og når det gælder byggeri, ser vi også gerne forbedringer. I dag skal alt nybyggeri opføres tilgængeligt, men den regel bliver ofte ikke efterlevet.

Må denne klumme udsende et bud om, at nytåret bringer nyt med gode tiltag for forbedringer af tilgængeligheden, indførelse af et forbud mod diskrimination af mennesker med handicap og en økonomi, der tager vare på, at der er ”varme hænder” nok til dem, der er afhængig af dem.

Med det vil jeg ønske alle RYK!s læsere et godt nytår.

Pete Roepstorff

klummeskribent