Politik: Manifest om ord

I juni bragte Information en kronik med titlen ”Mennesker med handicap, tak”. Kronikken udspringer af et RYK sommerkursus på Egmont Højskolen. DHF greb bolden, hvilket ledte til et samarbejde om et større manifest om ord.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Det var en workshop på RYKs sommerkursus på Egmont Højskolen sidste år, der startede det hele. Den sommer diskuterede man mediernes medansvar for en reflekteret og respektfuld omtale af mennesker med handicap i den aktuelle velfærdsdebat.

I medierne bliver vi konsekvent kaldt ”de handicappede” og ikke det mere anerkendende begreb ”mennesker med handicap”. Forskellen handler om signalværdi: Brug af begrebet ”De handicappede” marginaliserer og fremhæver handicappet som betegnende for mennesket modsat ”mennesker med handicap”, der sætter værdien af mennesket først og dermed også signalerer mennesker med ressourcer.

Fra ide til handling

En debat om brug af ord i landets medier blev til politiske og filosofiske betragtninger og refleksioner over, hvilken betydning det har, når medierne vælger et negativt ladet ord. Deltagerne i workshoppen ønskede en mere nuanceret forståelse af mennesker med handicap frem for den ekskluderende ’dem/os-retorik’, der er gængs praksis i medierne.  Ved ugens afslutning var målet klart. Disse betragtninger måtte ud over rampen og deltagerne sendte et forslag til en kronik til DHF.

- Det er positivt, når tillidsfolk på den måde tager initiativ til medieevents som denne – et eksempel, der måske kan inspirere andre, fortæller direktør i DHF, Thomas Dahlberg, der glæder sig over, at initiativet ikke blot har resulteret i en kronik i Information men også blev startskuddet til en mediekampagne.

Manifest om ord

Kampagnen er en opfordring til en lille sprogændring med stor betydning til landets større danske medier – et mediemanifest.

Afsender af kronik og manifest er DHFs formand Susanne Olsen. Hun fortæller:

- Formålet med manifestet er at gøre journalister og redaktører opmærksom på uheldige konsekvenser af de ugennemtænkte og konfliktskabende begreber, der desværre dominerer den aktuelle velfærdsdebat om mennesker med handicap.

Ord og begreber bliver til benzin på bålet, som Susanne Olsen skriver i manifestet,  hvor hun peger på at konsekvenserne desværre både er marginalisering og eksklusion.

- For os er det indlysende, at den udbredte brug af begrebet ’de handicappede’ bidrager til en polarisering.

Udtryk for menneskesyn

- ”Vi begriber med vores begreber”, som professor Steen Hildebrandt så fint har udtrykt det – og da medierne i høj grad former vores begrebsverden, har de et medansvar for, at befolkningsgrupper omtales på en værdig og respektfuld måde, skriver Susanne Olsen i manifestet.

Konsekvensen af Steen Hildebrandts tese om, at ’vi begriber med vores begreber’ er derfor, at vores forståelse af mennesker med handicap også defineres af de begreber, man bruger om os.

- Derfor er begrebet ’de handicappede’ ikke bare et udtryk, man bruger i dagligdagen. Bevidst, eller ubevidst, udtrykker det også afsenderens menneskesyn, forklarer Susanne Olsen.

Sproget fastholder det stereotype billede ved at fremhæve en bestemt side af disse menneskers liv og levned og gør denne side til det vigtigste, man kan sige om dem.

Manifestet er alene en opfordring til medierne om at reflektere over de begreber, der bruges om mennesker med handicap i en tid, hvor den skingre tone har gode vilkår i velfærdsdebatten.

- For os er den omtalte sprogjustering et vigtigt skridt på vejen mod en mere respektfuld tone i en velfærdsdebat, hvor det også er mediernes ansvar at forhindre en marginalisering af minoriteter, fortæller Susanne Olsen.  

Således blev en snak om brug af ord på RYKs sommerkursus i 2011 til et større manifest. Hvem ved, måske kan det danne grundlag for en større, kulturel bevægelse blandt landets handicaporganisationer.

”Vi ved godt, at det koster seks anslag mere at skrive ’mennesker med handicap’ i stedet for ’de handicappede’ - og at det tager et halvt sekund længere at sige det - men det er jo også lettere at gå over for rødt, i stedet for at vente på grønt…” Susanne Olsen

Manifestet kan ses i sin helhed på ryk.dk og danskhandicapforbund.dk. Kronikken kan læses i sin helhed på danskhandicapforbund.dk under DHF Update.