Råbjerg Mile

Tekst: Birgitte Bjørkman

 Råbjerg Mile er et af de få steder, hvor man kan stadig kan opleve denaturkræfter, der gennem mange hundrede år gjorde livet svært forbefolkningen langs den jyske vestkyst. I juli havde Skov- og Naturstyrelsenrullet en fast gangsti ud i naturområdet, så besøgende i kørestol fikmulighed for at opleve dette fantastiske sted.

Overalt langs den jyske vestkyst er

sandflugten blevet bremset gennem sandflugtsdæmpning og ved anlæg af store klitplantager, men i Råbjerg Mile får natu- ren lov at råde. Det fredede område ved Råbjerg Mile er på godt 1500 ha og er et af Danmarks mest særprægede naturområder.

 Enestående mulighed

 I juni måned fik kørestolsbrugere en ene- stående mulighed for at besøge Råbjerg Mile, som er en af de største vandreklit- ter i Europa. Blandt dem var Jes Klein fra

 Silkeborg.

 - Det var en fantastisk oplevelse, og fra toppen er der en fed udsigt over landskabet. Mod nord kunne vi se helt til Skagen, for- tæller Jes Klein begejstret og fortsætter: - Jeg kan kun anbefale RYK!s læsere at val- farte til Råbjerg Mile næste gang, der bliver lagt rampe ud. Sanddyngen, der er gennemsnitlig 20 meter

høj, danner en “miniørken” på næsten 1 km2. Sanddyngen rummer 20 millioner m3 sand og bevæger sig med en gen- nemsnitshastighed på 15 meter om året mod nordøst. Gennem fredning er milens

fortsatte frie vandring blevet sikret, om end

der endnu ikke er taget højde for, at den vil

begrave hovedvejen til Skagen om 100 år.

Stor succes

Det var anden gang, at Skov- og

Naturstyrelsen i nogle dage havde rullet en fast gangsti ud, så gæster i kørestol kunne komme op på toppen af Råbjerg Mile. Bag initiativet står Villy K. Hansen, der er naturvejleder i Skov- og Naturstyrelsen

Vendsyssel.

- Da Råbjerg Mile er ét af de mest interes-

sante naturområder i Danmark, synes jeg,

at alle bør få mulighed for at besøge stedet.Det har da også været en stor succes både iår og sidste år, hvor der blev lagt fast under-lag i nogle dage.

Der er en god grund til, at kørepladerne kun bliver lagt ud i få dage. - De kan hurtigt forsvinde under sandet. Det går jo stærkt, når vinden begynder at flytte millioner af kubikmeter sand, som vandrer frit over landskabet, fortæller Villy

K. Hansen, der sammen med de øvrige

medarbejdere jævnligt må tilse de kun få

centimeter høje plader.

Selv om arrangementet er lidt dyrt at afholde, så vil Villy K. Hansen arbejde på at arrangementet bliver gennemført igen i

2011.

- Jeg håber også, at det ender med at bliveen tradition, bl.a. fordi Skagens afdelingenaf Nordjyske Lift har været flinke og givetgod rabat på leje af kørepladerne.

RYK! sender hermed en hilsen til Skov-og Naturstyrelsen med opfordring til, atRåbjerg Mile åbnes for et årligt tilbage-vendende arrangement for besøgende ikørestol.