Redaktørjubilæum

30 år aktiv i RYK

Tekst: Torben Bach Holm

Vores 58-årige redaktør kom første gang i kontakt med ”Paraplegikredsen”, som RYK hed dengang, i 1984, hvor hun trådte ind i redaktionen af "Paraplegi – forum og debat".

Mens Birgitte stadig var særdeles aktivt medlem af redaktionen, beklædte hun samtidig formandsposten i årene 1988-94. Det var dog bladet, der fik 1. prioritet, da der seks senere skulle vælges, og Birgitte blev chefredaktrice i 1994. De første mange år var det ligesom alt andet arbejde i RYK ulønnet og frivilligt. Først i 2007 blev redaktørarbejdet et flexjob, som det har været siden og stadig er. Det har dog aldrig kunnet ses på bladet, at Birgitte kom på lønningslisten, det var og er den samme iver og det samme engagement, Birgitte udviser; løn eller ej.

Birgitte er oprindelig uddannet socionom fra RUC. Privat bor hun i rækkehus i Herlev. Hun er mor til 25-årige Julie, der ved flere lejligheder har været hjælper på uge 30.

Jeg mødte første gang Birgitte på et weekendseminar på Sct. Knudsborg i 1992. Siden har jeg haft glæde af at være sammen med hende ved flere lejligheder ikke blot festlige, men i særdeleshed også arbejdsmæssige. Hun er via sin tilknytning til RYK gennem 30 år nok den RYK’ker, der har den største kontaktflade og det største kendskab til vores medlemmer. Hun varetager ikke alene sit arbejde med bladet, men stiller gerne op til mange andre opgaver, som vi beder om. Her skal bare nævnes: Kontakten til vores sponsorer og søsterorganisationer med henblik på at tilrettelægge arrangementer. Layout af brochurer, pjecer og indbydelser. Deltagelse i diverse bogudgivelser. Birgitte er særdeles aktiv og er langt fra brændt ud endnu. Hun har heldigvis både helbred og lyst til arbejdet fremadrettet. Birgitte kan kun være et forbillede for alle vi andre, der holder af RYK – måtte der være nogle flere af hendes slags. Hjertelig til lykke og mange-mange tak for de 30 år.